Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Dan krijgt u met deze nieuwe Omgevingswet te maken. De Omgevingswet bevat de regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. Dit moet het voor u makkelijker maken als u iets in uw omgeving wilt veranderen!

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een steiger aanleggen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtspeeltuin aanleggen. In het digitale loket ziet u welke regels er gelden op de plek waar u iets wil veranderen. En of u een vergunning nodig heeft. U hoeft deze vergunning straks maar bij één loket aan te vragen. Dit gaat allemaal digitaal. Meer informatie over wat de Omgevingswet voor u als inwoner en/of bedrijf gaat betekenen? Kijk hier.(externe link)

Waterschap en de Omgevingswet

Vóór de invoering van de Omgevingswet stonden al onze regels over de leefomgeving in het gebied van het waterschap in de keur. Bij de keur hoorden ook algemene regels. Met de komst van de Omgevingswet komen al deze regels en voorschriften van het waterschap in de nieuwe digitale Waterschapsverordening en onderhoudsverordening wateren en waterkeringen. De regels en voorschriften zijn nauwelijks veranderd, wel zijn de regels eenvoudiger gemaakt. De verordeningen zijn, na de ter inzage termijn, door ons Algemeen Bestuur akkoord gegeven. De waterschapsverordening gaat gelden vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dus vanaf  1 januari 2024.

Wil je meer weten over onze digitale waterschapsverordening? Bekijk dan onze korte animatiefilm.

Participatie en de omgevingswet

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij ons werk. Dat is niet nieuw, dat deden we al. Hoe we dat doen, vindt u op de pagina Participatie en het waterschap. 

Heeft u vragen?

Heeft u na het bekijken van deze pagina een vraag? Stuur dan een mail naar info@wsrl.nl.

Hoogwater juli 2021 Nijmegen Lent

Heeft u gevonden wat u zocht?