Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Dan krijgt u met deze nieuwe Omgevingswet te maken. De Omgevingswet bevat de regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. Dit moet het voor u makkelijker maken als u iets in uw omgeving wilt veranderen!

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een steiger aanleggen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtspeeltuin aanleggen. In het digitale loket ziet u welke regels er gelden op de plek waar u iets wil veranderen. En of u een vergunning nodig heeft. U hoeft deze vergunning straks maar bij één nieuw Omgevingsloket aan te vragen. Dit gaat allemaal digitaal. Lees meer over wat de Omgevingswet voor u als inwoner en/of bedrijf gaat betekenen?

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u:

 • ..zien welke regels op een bepaalde locatie gelden 
  In het onderdeel “Regels op de kaart” kunt u zien welke regels voor een bepaalde locatie gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden. De Regels van de waterschappen, het rijk, de provincies en gemeenten zijn straks in vragenbomen verwerkt. Die vragen moet u beantwoorden en daarmee wordt duidelijk of uw plan een kans van slagen heeft.
 • ..checken of u een vergunning nodig heeft 
  Met behulp van vragenbomen wordt inzichtelijk of, en welke vergunning-, meldings- of andere informatieplicht op een locatie geldt. Uit uw vergunningscheck komen één of meerdere activiteiten. Per activiteit leest u wat u moet doen.
 • .. een vergunning aanvragen of melding doen 
  Een vergunning aanvragen of een melding doen kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Wilt u meer weten over het nieuwe Omgevingsloket (DSO)? Bekijk dan onze korte animatiefilm.

Het Omgevingsloket is nieuw. Het kan zijn dat er technische storingen zijn. Probeert u het dan later nog een keer. Komt u er niet uit? Mail dan naar vergunningen@wsrl.nl

Waterschap en de Omgevingswet

Vóór de invoering van de Omgevingswet stonden al onze regels over de leefomgeving in het gebied van het waterschap in de keur. Bij de keur hoorden ook algemene regels. Met de komst van de Omgevingswet komen al deze regels en voorschriften van het waterschap in de nieuwe digitale Waterschapsverordening en onderhoudsverordening wateren en waterkeringen. De regels en voorschriften zijn nauwelijks veranderd, wel zijn de regels eenvoudiger gemaakt. De verordeningen zijn, na de ter inzage termijn, door ons Algemeen Bestuur akkoord gegeven. De waterschapsverordening gaat gelden vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dus vanaf  1 januari 2024.

Wilt u meer weten over onze digitale waterschapsverordening? Bekijk dan onze korte animatiefilm.

Vergunningen en de Omgevingswet

 • Als u een vergunning heeft, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.
 • Heeft u vóór 1-1-2024 een vergunning aangevraagd maar nog geen vergunning gekregen? Dan behandelen we de aanvraag volgens de regels die nu nog gelden. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd zijn aangeleverd.
 • Als u na 1-1-2024 een vergunning aanvraagt dan gelden de regels van de Omgevingswet.

Meer weten over het aanvragen van een vergunning bij het waterschap? Kijk dan hier.

Participatie en de omgevingswet

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij ons werk. Dat is niet nieuw, dat deden we al. Hoe we dat doen, vindt u op de pagina Participatie en het waterschap. 

Heeft u vragen?

Heeft u na het bekijken van deze pagina een vraag? Stuur dan een mail naar info@wsrl.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?