Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Dan krijgt u met deze nieuwe Omgevingswet te maken. De Omgevingswet bevat de regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. Dit moet het voor u makkelijker maken als u iets in uw omgeving wilt veranderen!

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een steiger aanleggen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtspeeltuin aanleggen. In het digitale loket ziet u welke regels er gelden op de plek waar u iets wil veranderen. En of u een vergunning nodig heeft. U hoeft deze vergunning straks maar bij één loket aan te vragen. Dit gaat allemaal digitaal.

Waterschap en de Omgevingswet

Vóór de invoering van de Omgevingswet stonden al onze regels over de leefomgeving in het gebied van het waterschap in de keur. Bij de keur hoorden ook algemene regels. Met de komst van de Omgevingswet komen al deze regels en voorschriften van het waterschap in de nieuwe digitale Waterschapsverordening en onderhoudsverordening wateren en waterkeringen. De regels en voorschriften zijn nauwelijks veranderd, wel zijn de regels eenvoudiger gemaakt.

Daarnaast hebben we met het oog op de komst van de Omgevingswet onze kaarten met wateren en waterkeringen weer helemaal bijgewerkt. Wij noemen deze kaarten de leggers wateren en keringen. Op deze leggers staan de wateren en waterkeringen die we in beheer hebben. 

Geef uw reactie

De regels en kaarten zijn in concept opgesteld. Van 22 februari 2022 t/m 4 april 2022 lagen deze ter inzage. U kon in die periode een vraag stellen of een reactie geven. Deze reactie noemen we een zienswijze. Na het verwerken van alle zienswijzen moet ons Algemeen Bestuur nog akkoord geven. Pas na dit akkoord zijn de regels en kaarten definitief. De officiële publicatie van deze documenten in het waterschapsblad treft u hier aan.

Hieronder vindt u meer informatie over de regels en kaarten. Wilt u meer weten over de waterschapsverordening, bekijk dan de korte animatie. 

Ik wil meer weten over de waterschapsverordening en onderhoudsverordening

Onze regels rondom de Omgevingswet zijn beschreven in twee verordeningen: de waterschapsverordening en de onderhoudsverordening wateren en waterkeringen. Beide verordeningen gaan gelden op het moment dat de Omgevingswet ingaat.

De waterschapsverordening bevat alle juridische regels die we gebruiken om de fysieke leefomgeving van het waterschap te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan dijken, sloten, gemalen, stuwen en wegen.

De onderhoudsverordening wateren en waterkeringen beschrijft alle juridische regels over de onderhoudsplichten en onderhoudsplichtingen die derden aan het waterschap hebben. Woont u bijvoorbeeld aan een sloot? Dan moet u misschien de berm van de sloot maaien.

Voor achtergrondinformatie over de verordeningen: klik hier.

Ik wil meer weten over de legger wateren en legger waterkeringen

Met de komst van de Omgevingswet in het vooruitzicht hebben we onze kaarten bijgewerkt. Ook wel onze leggers genaamd. 

Voor achtergrondinformatie over de leggers: Klik hier.

Wilt u reageren?

Heeft u na het bekijken van deze documenten een vraag? Stuur dan een mail naar omgevingswet@wsrl.nl. De inzagetermijn is inmiddels verstreken maar een vraag stellen kan natuurlijk altijd.

Hoogwater juli 2021 Nijmegen Lent

Heeft u gevonden wat u zocht?