Er zijn 4 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en wegenheffing.
Op uw aanslag vindt u een combinatie van drie of vier soorten belasting. Welke dat zijn hangt af van uw situatie. 

Voorbeeldaanslagen 2024 zonder wegentaak

Heeft u een bedrijf in het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden? Ga dan naar de voorbeeldaanslagen 2024 met wegentaak.

U heeft binnendijks een agrarische onderneming

U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van €1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van €240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting agrarische onderneming binnendijks
(bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijf)
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 1.500.000)€ 550,05 (WOZ * 0,0367%)
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (2 ha)€ 216,20  (2 * 108,10)
Totaal € 972,23
Kosten waterschapsbelasting agrarisch bedrijf binnendijks 
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 240.000)€ 88,08 (WOZ * 0,0367%)
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (25 ha)€ 2.702,50  (25 * 108,10)
Totaal € 2.996,11

U heeft buitendijks een agrarische onderneming

U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van €1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van €240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting agrarische onderneming buitendijks
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 1.500.000)€ 275,25 (WOZ * 0,01835%)
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (2 ha)€  108,10 (2 * 54,05)
Totaal € 588,88
Kosten waterschapsbelasting agrarisch bedrijf buitendijks
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 240.000)€ 44,04 (WOZ * 0,01835%)
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (25 ha)€  1351,25 (25 * 54,05)
Totaal € 1.600,82

U heeft een natuurterrein binnendijks

U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.  

Kosten waterschapsbelasting natuurterrein binnendijks
Soort belastingKosten 2024
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks€ 8940,00 (1000 * € 8,94)
Totaal € 8940,00

U heeft een natuurterrein buitendijks

U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.  

Kosten waterschapsbelasting natuurterrein buitendijks
Soort belastingKosten 2024
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks€ 4470,00 (1000 * € 4,47)
Totaal € 4470,00

U heeft een andere onderneming binnendijks

U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting andere onderneming binnendijks (bijvoorbeeld groothandel)
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden)€ 685,10 (10 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 2.000.000)€ 734,00 (WOZ * 0.0367%)
Totaal € 1419,10
Kosten waterschapsbelasting andere onderneming binnendijks (bijvoorbeeld metaalbedrijf)
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden)€ 30.829,50 (450 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 12.000.000)€ 4.404,00  (WOZ * 0.0367%)
Totaal € 35.233,50

U heeft een andere onderneming buitendijks

U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting andere onderneming buitendijks (bijvoorbeeld groothandel)
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden)€ 685,10 (10 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 2.000.000)€ 367,00 (WOZ * 0,01835%)
Totaal € 1.052,10
Kosten waterschapsbelasting andere onderneming buitendijks
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden)€ 30.829,50 (450 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 12.000.000)€ 2.202,00 (WOZ * 0,01835%)
Totaal€ 33.031,50

Voorbeeldaanslagen 2024 met wegentaak (Alblasserwaard Vijfheerenlanden)

Wegenheffing

Voor de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge) wordt er wegenheffing geheven. Het Waterschap Rivierenland onderhoudt hiermee de polderwegen en de fietspaden in deze gemeenten (uitgezonderd de provinciale- en rijkswegen).
Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van de wegen, omdat ze belang hebben bij een goede ontsluiting van het gebied.

U betaalt wegenheffing als u in bovenstaande gemeenten:

  • Geregistreerd staat bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een object, natuurterrein of ongebouwde grond

U heeft binnendijks een agrarische onderneming en betaalt wegenheffing

U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van € 1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van € 240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting glastuinbouwbedrijf binnendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 1.500.000)€ 707,55 (WOZ * 0,04717%)
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (2 ha)€ 1.081,00 (2 * 540,50)
Totaal€ 1.994,08
Kosten waterschapsbelasting agrarisch bedrijf binnendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 240.000)€ 113,21 (WOZ * 0,04717%)
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (25 ha)€ 13.512,50 (25 * 540,50)
Totaal€ 13.831,24

U heeft buitendijks een agrarische onderneming en betaalt wegenheffing

U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van €1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van €240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting glastuinbouwbedrijf buitendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 1.500.000)€ 432,30 (WOZ * 0,02882%)
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (2 ha)€ 540,50 (2 * 270,25)
Totaal € 972,80
Kosten waterschapsbelasting agrarisch bedrijf buitendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 240.000)€ 69,17 (WOZ * 0,02882%)
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (25 ha)€ 6.756,25 (25 * 270,25)
Totaal € 7.030,95

U heeft een natuurterrein binnendijks en u betaalt wegenheffing

U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.  

Kosten waterschapsbelasting natuurterrein binnendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks€ 10.810,00 (1000 * € 10,81)
Totaal € 10.810,00

U heeft een natuurterrein buitendijks en u betaalt wegenheffing

U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.  

Kosten waterschapsbelasting natuurterrein buitendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks€ 6.340,00 (1000 * € 6,34)
Totaal € 6.340,00 

U heeft een andere onderneming binnendijks en u betaalt wegenheffing

U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting andere onderneming binnendijks (bijvoorbeeld groothandel),
met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden)€ 685,10 (10 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 2.000.000)€ 943,40 (WOZ * 0,04717%)
Totaal € 1.628,50
Kosten waterschapsbelasting andere onderneming binnendijks (bijvoorbeeld metaalbedrijf),
met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden)€ 30.829,50 (10 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 12.000.000)€ 5.660,40 (WOZ * 0,04717%)
Totaal € 36.489,90

U heeft een andere onderneming buitendijks en u betaalt wegenheffing

U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden. 

Kosten waterschapsbelasting andere onderneming buitendijks (bijvoorbeeld groothandel),
met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden)€ 685,10 (10 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 2.000.000)€ 576,40 (WOZ * 0,02882%)
Totaal € 1.261,50
Kosten waterschapsbelasting andere onderneming buitendijks (bijvoorbeeld metaalbedrijf),
met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden)€ 30.829,50 (450 * € 68,51)
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 12.000.000)€ 3.458,40 (WOZ * 0,02882%)
Totaal € 34.287,90