Wij zorgen dat dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en in de toekomst. Want als de dijken doorbreken, loopt een groot deel van ons leefgebied onder water. 

 • Dijkversterkingsprojecten

  Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.
  Projecten dijkversterking op kaart
 • Waterveiligheid

  Wij zorgen ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. Hiervoor houden we de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten. En treffen maatregelen als dat nodig is. Dat doen we voor de 4 miljoen mensen die in ons rivierengebied wonen, werken en recreëren. En in het belang van heel Nederland.
  dijk wamel
 • Waarom en hoe versterken we de dijken?

  Onze dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het water tegen te houden. We houden de dijken nauwlettend in de gaten.
 • Dijken in ons rivierengebied

  Wij beheren en onderhouden ruim 1000 kilometer aan rivierdijken en kades. Wilt u weten waar dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd of in voorbereiding zijn? Bekijk onze projectenkaart.
 • Veilige dijken

  Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt voor veiligheid achter dijken in het rivierengebied.
  Dijkversterking Molenkade
 • Dijkbewaking

  Als het rivierwater hoog tegen de dijken staat, start Waterschap Rivierenland met dijkbewaking.
  foto dijkwacht Lek