Het rivierengebied droogt zachtjes op. Maar het vele water uit de winter, een nieuw golfje op de Rijn en soms een bui houden de sloten moeiteloos op peil. Het moment dat we water aan moeten voeren laat nog op zich wachten. 

Toestand van het watersysteem   

De afgelopen week viel er amper neerslag met mooi lenteweer en dus droogt het rivierengebied langzaam op. Het vele water dat de bodem afgelopen winter opnam, vult nog steeds de sloten. Vrijwel overal staan sloten op het hogere zomerpeil, op enkele natte hoeken na. Zoals het gebied rond bij Wijchen waar we nog iets onder streefpeil staan. Op andere locaties verhogen de peilbeheerders korte tijd het peil, voor de maaiboot of om door te spoelen. 

Het inlaten van extra water uit de grote rivieren gebeurt nog altijd minimaal. Grondwaterstanden zakken langzaam uit naar normale niveaus voor de tijd van het jaar. 

Weer en rivier  

Deze week blijft zacht, maar buien met onweer kunnen lokaal voor wat neerslag zorgen. Het wisselvallige weer zorgt dat het neerslagtekort laag blijft op zo'n 20mm. Dit weertype houdt voorlopig aan. De Rijn stijgt komende week bij Lobith opnieuw naar zo'n 11m boven NAP op 21 mei. Op de Maas is de afvoer stabiel boven het langjarig gemiddelde. 

Peilbeheersing   

Voorlopig profiteert het rivierengebied van de watervoorraad in de bodem na de natte winter. Bovendien zorgt een nieuw golfje op de Rijn voor kwel in het oosten. Van dit golfje is in de westelijke delta niets te merken: bij de Bommelerwaard krijgt het getij vat op de rivier. Bij eb verdwijnt het water snel naar zee. 

We handhaven zomerpeil, soms iets hoger voor spoelen of maaien. We zijn alert op lokale buien en onweer. Nog steeds is het moment niet aangebroken dat we meer water moeten inlaten vanaf de grote rivieren. Doorgaans is dat in mei al volop nodig.