Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Als waterschap voeren we veel maatregelen uit om ons watersysteem bestand te maken tegen droogte. Ook agrariërs kunnen hier een steentje aan bijdragen. Met een stuw op hun perceel bijvoorbeeld. Zo houden ze water vast, dat in de grond kan infiltreren. Om agrariërs te ondersteunen, helpen wij bij de aanleg van stuwen. 

Stuwtjes in de haarvaten van het watersysteem: Het is in droge tijden een effectieve manier om water vast te houden. Vanuit daar kan het oppervlaktewater in de bodem infiltreren. De aangrenzende percelen worden hierdoor minder droogtegevoelig.

Twee soorten stuwen

Een stuw voor agrariërs is een kleine, zelfbedienbare stuw die in of voor een duiker wordt geplaatst. Er zijn twee varianten beschikbaar: de perceelstuw en het duikerschot. De perceelstuw kan worden aangepast met losse schotjes. Het duikerschot is een roterend schot met een halve maan-opening om water door te laten.

Waterschap Rivierenland betaalt en plaatst de stuw

Agrariërs worden vervolgens zelf eigenaar van de stuw. Na plaatsing zijn agrariërs zelf verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de stuwen. Aanvragen van een stuw kan via onze website.