Waterveiligheid

Wij zorgen ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. Hiervoor houden we de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten. En treffen maatregelen als dat nodig is. Dat doen we voor de 4 miljoen mensen die in ons rivierengebied wonen, werken en recreëren. En in het belang van heel Nederland.

Dijkversterkingsprojecten

Momenteel voeren we een groot aantal dijkversterkingsprojecten uit. Dat is nodig, omdat de grote rivieren in Nederland door de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen. Sommige (delen van) dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging. En het is nodig omdat de waarde achter de dijk is toegenomen, door bedrijven, wegen en woningen. Na de dijkversterking voldoen de dijken dan weer aan de veiligheidsnorm.

Landelijke samenwerking

We werken niet alleen aan onze dijken. Dat doen we samen met Rijkswaterstaat. Zij vormen samen met alle waterschappen in Nederland een alliantie: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dat werkt zo:

De dijken worden elke 12 jaar getoetst. We beoordelen dan of ze nog voldoen aan de veiligheidsnorm. Zo niet, dan moeten ze versterkt worden. Dit betekent niet dat ze onveilig zijn, maar wel dat ze aangepakt moeten worden. Het HWBP bepaalt welke dijken we eerst aanpakken. Zo werken we continu en systematisch aan een waterveilig Nederland in 2050. Het HWBP is een onderdeel van het Deltaprogramma. In een filmpje van 90 seconden leggen we uit wat het Deltaprogramma is.

Logo Hoogwaterbeschermingsprogramma