Heeft u een klacht over iets of iemand van ons waterschap? Op deze pagina leest u hoe u die kunt indienen.

Op deze pagina leest u hoe u een klacht kunt indienen. Bijvoorbeeld als u vindt dat u:

 • niet serieus genomen bent;
 • te lang moet wachten op een reactie van het waterschap;
 • verkeerd geïnformeerd bent.

Let op: u kunt geen klacht indienen omdat u geen vergunning krijgt. Bijvoorbeeld om een schuur vlakbij een sloot te bouwen. Dan moet u een bezwaar indienen, of beroep aantekenen.

Voorwaarden

Als u een klacht wilt indienen, gelden er enkele voorwaarden:

 • Waarover u klaagt, mag niet langer dan een jaar geleden zijn.
 • U moet uw naam en adres opgeven.
 • U moet vertellen over wie u klaagt.
 • U moet goed en duidelijk vertellen/opschrijven wat er is gebeurd en waarom u daarover klaagt.
 • Er mag geen andere manier zijn waarop u uw klacht kunt indienen. Bijvoorbeeld bij een speciale commissie hiervoor.

Indienen

Digitaal

Stuur ons uw klacht via ons online klachtenformulier:

 • Bent u particulier? Dan heeft u hiervoor uw DigiD nodig.
 • Dient u een klacht in namens een bedrijf of organisatie? Dan heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

KLACHT PARTICULIER KLACHT BEDRIJF/ORGANISATIE

Maak van tevoren digitale kopieën van brieven of andere papieren die met uw klacht te maken hebben. Die kunt u uploaden bij het invullen van het formulier.

Schriftelijk

Schrijf uw klacht in een brief, en stuur deze naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 599
4000 AN Tiel

Vergeet niet om het volgende in de brief te zetten:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief stuurt;
 • uw handtekening.

Stuur ook het volgende mee: kopieën van brieven of andere papieren die met uw klacht te maken hebben.

Mondeling

U kunt uw klacht ook direct aan onze klachtencoördinator vertellen. Bel: (0344) 649 090. Hij is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tijdens kantooruren (tussen 9.00 en 17.00 uur).

Onafhankelijke mediator

Vaak lukt het om uw klacht snel op te lossen. Maar soms niet. Dan zijn wij en u het zó met elkaar oneens, dat het niet lukt een oplossing te vinden. Voor die gevallen kunnen we onze mediator inzetten.

Onze mediator is onafhankelijk. Dat betekent dat zij geen partij kiest, maar goed luistert naar u en naar ons. Zij probeert rekening te houden met wat u wilt én wat wij willen. Daarnaast begeleidt zij de gesprekken die we hebben over uw klacht.

Dankzij de mediator is de kans groter dat we wél een oplossing vinden. Eén waar u en wij tevreden over zijn.