Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met een besluit dat wij willen nemen? Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze indient, en wat we daarmee doen.

Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze indient tegen een besluit dat we willen nemen (een zogenaamd ‘ontwerpbesluit’).

Let op: een zienswijze is iets anders dan een bezwaar. U kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten die we al genomen hebben. Bijvoorbeeld op uw vergunningaanvraag. Lees verder over een bezwaar indienen.

Voorwaarden

U kunt een zienswijze indienen als:

  • Wij een ontwerpbesluit bekend hebben gemaakt in het Waterschapsblad.
  • U direct betrokken bent bij het ontwerpbesluit, als ‘belanghebbende’. Óf als u in het rivierengebied woont. (Let op: bij sommige ontwerpbesluiten kunnen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen.)
  • U kunt de zienswijze alleen indienen tijdens de periode van zes weken waarin het ter inzage ligt. De start en het einde van deze periode staat in de bekendmaking in het Waterschapsblad.

Indienen

U kunt uw zienswijze op drie manieren indienen: digitaal, schriftelijk of mondeling.

Digitaal

Stuur ons uw zienswijze via het online formulier Zienswijze.

  • Bent u particulier? Dan heeft u hiervoor uw DigiD nodig.
  • Dient u een zienswijze in namens een bedrijf of organisatie? Dan heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

ZIENSWIJZE PARTICULIER ZIENSWIJZE BEDRIJF/ORGANISATIE

Schriftelijk

Schrijf uw zienswijze in een brief en stuur deze naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 599
4000 AN Tiel

Vergeet niet om het volgende in de brief te zetten:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop u de brief stuurt;
  • uw handtekening.

Mondeling

Liever mondeling uw zienswijze aan ons overbrengen? Dan kunt u terecht bij de medewerker van het waterschap die uw dossier behandelt.

De naam en contactgegevens van deze persoon staan bij de bekendmaking van het ontwerpbesluit in het Waterschapsblad.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Nadat u uw zienswijze hebt ingediend, houden wij u op de hoogte:

  • U hoort wanneer het definitieve besluit genomen is.
  • We laten zien hoe we uw zienswijze daarin verwerkt hebben.

Bent u het niet eens met ons besluit en de manier waarop wij rekening hebben gehouden met uw zienswijze? Dan kunt u bezwaar indienen.