Wij beheren en onderhouden ruim 1000 kilometer aan rivierdijken en kades. Wilt u weten waar dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd of in voorbereiding zijn? Bekijk onze projectenkaart.