Wij beheren en onderhouden ruim 1000 kilometer aan rivierdijken en kades. Wilt u weten waar dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd of in voorbereiding zijn? Bekijk onze projectenkaart.

Beheer en onderhoud

Al die dijken betekenen ruim 2000 kilometer aan dijkhellingen (aan beide kanten) om te beheren en onderhouden. In tuinen en steden, met hekken of wegen. De bekleding van de dijk is cruciaal, of het nu van steen is of van gras: die moet sterk zijn en er moeten geen gaten in vallen. Voor en na het hoogwaterseizoen, in de winter, inspecteren we hoe de dijk er aan toe is.

Maaien is belangrijk voor een sterke grasmat. Op grote trajecten doen we dat zelf, of laten we het doen. Heel veel dijkbewoners en gemeenten onderhouden stukjes van de dijk. En op veel plekken laten boeren hun vee grazen op de dijk. Elk jaar geven we dijkpercelen uit.

Als aannemers, boeren of bewoners zelf het onderhoud op zich nemen, controleren we ieder jaar of dit goed gedaan is. Dat doen we tijdens de schouw in de zomer.

We beheren ook de zomerkaden in de uiterwaarden. Veel uiterwaarden overstromen bij hoogwater, maar op tientallen plekken gebeurt dat pas als een zomerkade overstroomt: dit zijn de buitenpolders. Een overstroming komt bijvoorbeeld door industrie, agrarisch gebruik, natuur of toerisme.