Regionaal voorbereiden op klimaatverandering

Ons land moet zich goed voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Daarvoor is in 2018 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Om de ambities uit het plan waar te maken, werken overheden en andere partijen in verschillende regio’s samen. Waterschap Rivierenland werkt mee in vijf van deze regio’s:

overzicht klimaatregio's

Regionale aanpak

Alle regio’s werken aan een regionale stresstest, adaptatiestrategie en uitvoeringsplan. De stresstest toont de kansen en kwetsbaarheden die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De regionale adaptatiestrategie (RAS) geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn om gaat met de gevolgen van klimaatverandering. De strategie wordt daarna concreet gemaakt in een regionaal uitvoeringsprogramma (RUP). Als waterschap maken we per regio ook ons eigen uitvoeringsprogramma (WUP).

Op deze pagina vindt u documenten, zodra deze zijn vastgesteld. 

Altena

Arnhem/Veluwezoom

Rivierenland

Rijk van Maas & Waal

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden