In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 opgesteld. Het deltaplan schetst ambities om ervoor te zorgen dat ons land zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Om deze ambities waar te maken, werken overheden en andere partijen in verschillende regio’s samen. Waterschap Rivierenland werkt mee in vijf van deze regio’s:

  • Altena
  • Arnhem/Veluwezoom
  • Rivierenland
  • Rijk van Maas en Waal
  • Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Kaart van Klimaatregio's

Regionale adaptatiestrategie

Alle regio’s werken aan een Regionale Adaptatiestrategie (RAS). Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De strategie wordt daarna concreet gemaakt in een regionaal uitvoeringsprogramma. En als waterschap maken we per regio ook ons eigen uitvoeringsprogramma.

Op deze pagina vindt u de RAS-documenten, zodra deze zijn vastgesteld. 

Altena

Arnhem/Veluwezoom

Rivierenland

Rijk van Maas & Waal

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Klimaateffectatlas

In aanloop naar de strategieën heeft Waterschap Rivierenland een eigen klimaatatlas gemaakt. Hierin delen we online onze waterkennis. De regio's hebben vervolgens hun eigen kennis gebundeld, vaak in de vorm van een klimaateffectatlas. Hieronder vindt u de beschikbare informatie per regio.