Waterschap Rivierenland legt essentiële informatie over de dijken (waterkeringen) vast in de legger. Zo kun u zien hoe de ligging, vorm, afmeting en constructie van een waterkering zoals bijvoorbeeld een dijk of een kade moet zijn. Dit noemen we de normatieve toestand. In de legger staat ook wie welke waterkeringen en ondersteunende kunstwerken moet onderhouden: de onderhoudslegger. Bij ondersteunende kunstwerken kunt u denken aan wandconstructies en coupures (doorgang in een dijk). In de toelichting op de legger waterkeringen staat hoe de legger is opgebouwd.

Er zijn drie zones:

  • het waterstaatswerk: de waterkering zoals deze op de legger is aangegeven. Biedt maximale bescherming voor de dijk volgens de keur.
  • de beschermingszone: een aan het waterstaatswerk grenzende zone welke zware bescherming biedt voor de dijk volgens de keur.
  • de buitenbeschermingszone: een aan de beschermingszone grenzende zone welke een lichte bescherming biedt voor de dijk volgens de keur, maar is voldoende om bijvoorbeeld aanvullende eisen aan ontgrondingen te stellen.

Binnen het waterstaatswerk en de beschermingszones gelden geboden en verboden voor bepaalde activiteiten, werkzaamheden en beheer. Deze geboden en verboden zijn bedoeld om de dijken sterk en veilig te houden. U vindt de bij deze geboden en verboden horende regelgeving in de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de beleidsregels.

Voor werkzaamheden in deze zones is een vergunning nodig of het is verplicht om deze werkzaamheden te melden bij het waterschap. In veel gevallen mogen deze werkzaamheden niet plaatsvinden zonder toestemming van het waterschap (zie Vergunningen).

Vastgestelde legger waterkeringen

Op de kaart vastgestelde legger waterkeringen(externe link) staan de dijken in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Deze legger is vastgesteld op 1 juli 2022 en vanaf 21 juli 2022 geldig. Via deze kaart kunt u inzoomen op een dijk. U kunt ook zoeken op adres of postcode. 

Daarnaast stellen wij de vastgestelde legger wateren en waterkeringen ook beschikbaar als WMS/WFS service en downloadbare dataset in Shape of DWG formaat. Kijkt u hiervoor op:  https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten

Meer informatie over de legger waterkeringen vindt u in de Toelichting Legger Waterkeringen

Wijzigingen legger waterkeringen 2022

Waterschap Rivierenland heeft de legger waterkeringen in juli 2022 bijgewerkt. De wijzigingen hangen samen met de komst van de Omgevingswet.

Op de pagina Omgevingswet vindt u meer informatie over de Omgevingswet.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?