Waterschap Rivierenland legt essentiële informatie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen qua ligging, afmeting, vorm en constructie vast in de legger.

Er zijn drie zones:

  • Het waterstaatswerk: de waterkering zodanig als deze in de legger is aangegeven. Biedt maximale bescherming voor de dijk volgens de keur.
  • De beschermingszone: een aan het waterstaatswerk grenzende zone welke zware bescherming biedt voor de dijk volgens de keur.
  • De buitenbeschermingszone: een aan de beschermingszone grenzende zone welke een lichte bescherming biedt voor de dijk volgens de keur, maar is voldoende om bijvoorbeeld aanvullende eisen aan ontgrondingen te stellen.

Binnen het waterstaatswerk en de beschermingszones gelden geboden en verboden voor bepaalde activiteiten, werkzaamheden en beheer. Deze geboden en verboden zijn bedoeld om de dijken sterk en veilig te houden. U vindt de bij deze geboden en verboden horende regelgeving in de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de beleidsregels.

Voor werkzaamheden in deze zones is een vergunning nodig of het is verplicht om deze werkzaamheden te melden bij het waterschap. In veel gevallen mogen deze werkzaamheden niet plaatsvinden zonder toestemming van het waterschap (zie Vergunningen).

Interactieve kaart Legger Waterkeringen

Op de kaart vastgestelde legger waterkeringen staan de dijken in het beheergebied van Waterschap Rivierenland weergegeven. U kunt inzoomen naar een dijk. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Door te klikken op Legenda, wordt aan de rechterkant de legenda geopend.

Daarnaast stellen wij de vastgestelde legger wateren en waterkeringen ook beschikbaar als WMS/WFS service en downloadbare dataset in Shape of DWG formaat. Kijkt u hiervoor op https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl

Beleid

Heeft u gevonden wat u zocht?