Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing van het waterschap nodig hebt? En hoe u die vervolgens goed voorbereid aanvraagt? In een groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding.

Voor een aantal activiteiten of werken geldt een absoluut verbod. Hiervoor kunt u geen melding doen en ook geen vergunning of ontheffing aanvragen.

Het gaat hier om activiteiten of werken binnen de daarvoor aangewezen verbodsgebieden, activiteiten of werken die de waterhuishouding ernstig verstoren, de stabiliteit van de waterkering aantasten of die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Omgevingsloket Online

Aanvragen om watervergunning en meldingen op grond van de algemene regels (m.u.v. meldingen t.a.v. (vaar)wegen) moeten worden ingediend via het Omgevingsloket Online.

Omgevingsloket Online
Doe de vergunningcheck
Hulp bij vergunningcheck