Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Waterbericht: water vasthouden en richting zomerpeil

  Gebiedsbreed zijn de watersystemen ingesteld op de zomerpeilen. Behalve in de fruitteeltgebieden. Daar staan de peilen nog iets hoger.

  Stuw open of dichtzetten
 • Glasalen wijzen de weg

  Op 5 april ging een uniek onderzoek naar vismigratie van start. Bij de Haringvlietdam zijn op die dag ruim 2500 gemerkte glasalen uitgezet. Ze worden door een groot gebied gevolgd. De resultaten worden begin 2023 verwacht.

  glasalen op een hand
 • Waterbericht: Zomerpeil met een plusje’

  Afgelopen weekend hebben fruittelers in ons gebied massaal beregend. Hiervoor hebben we veel water aangevoerd en in de fruitteeltgebieden de waterstanden iets boven het zomerpeil ingesteld.

  Stuw open of dichtzetten
 • Afsluiting dijk tussen Gorinchem en Waardenburg voor doorgaand verkeer

  De werkzaamheden voor de dijkversterking vinden vanaf april op steeds meer plekken op en rond de dijk plaats. Dit betekent ook veel meer bewegingen van vrachtwagens en andere voertuigen. Ondertussen neemt ook het (recreatieve) verkeer op de dijk toe.

 • Woensdag 6 april oefening ‘gaten dichten’ in kademuur Zaltbommel

  Woensdag 6 april a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van drie coupures in Zaltbommel. Bij hoogwater op de Waal sluit het waterschap deze ‘gaten’ in de kademuur, zodat het gebied erachter veilig is. Parkeren op de buitendijkse parkeerterreinen is vanaf dinsdagavond niet mogelijk.

 • Droge start groeiseizoen, water is uitdaging bij nachtvorst

  Net als vorig jaar maakt het groeiseizoen een droge start. Na droge en warme weken, staan de rivieren laag voor de tijd van het jaar. Water wordt schaars. Tegelijk bloeien de eerste fruitbomen en is nachtvorst in aantocht. Om bloesem te beschermen, zullen fruittelers hun boomgaarden beregenen. Dat vraagt veel water. Waterschap Rivierenland bereidt zich voor op de uitdaging en roept telers op om verstandig om te gaan met het beschikbare water.

 • Waterbericht: Wateraanvoer neemt toe

  We werken toe naar het op zomerpeil brengen van de peilgebieden. Enkele staan al op zomerpeil, andere volgen snel. Naast de aanvoer van water voor peilhandhaving, natuur en de akkerbouwgewassen vraagt komende week vooral de wateraanvoer voor nachtvorstschadeberegening onze aandacht.

 • Onderzoek: 11% overweegt verhuizing door overstromingsrisico

  In het Biesbosch MuseumEiland is de expositie ‘600 jaar Sint-Elisabethsvloed, de kracht van het water' te zien. In de nacht van 18 op 19 november 1421, vond de Sint Elisabethsvloed plaats, een van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis. De dans van Nederland met het water duurt voort tot de dag van vandaag. Zo overweegt 11% van de Nederlanders te verhuizen naar een plek die niet kan overstromen.

 • Waterschap Rivierenland oefent coupures in kademuur Nijmegen

  Woensdag 30 maart a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van coupures in de kademuur aan de Waalkade in Nijmegen. Bij hoogwater op de Waal sluiten deze doorgangen, zodat de benedenstad veilig is. Wegverkeer wordt niet gehinderd, voetgangers moeten soms omlopen.

 • Waterberging Almkerk met ZLTO is laatste in reeks Altena

  In de polder Oude Doorn bij Almkerk realiseren ZLTO en Waterschap Rivierenland de laatste waterberging in een lange reeks, om wateroverlast te beperken in Altena. Op maandag 21 maart markeerden bestuurders ter plaatse deze mijlpaal.

 • Waterbericht: Met maatwerk richting zomerpeil

  Met de start van de lente merken we dat ook de vraag naar water langzaam op gang begint te komen. We laten de komende periode de waterstanden langzaam en gecontroleerd doorstijgen naar de zomerpeilen. Hiermee bereiden we ons voor op het komende groeiseizoen.

  Waterbericht
 • Waterbericht: Overgangsfase van winter- naar zomerpeil

  Er is de laatste weken weinig neerslag gevallen en de waterstanden van de grote rivieren dalen verder. Hierdoor dalen ook de grondwaterstanden langzaam verder en wordt het droger in het rivierengebied. Het voorjaar komt in zicht en we gaan langzaam en gecontroleerd door met het verhogen van de waterstanden.

 • Gemaal de Neust klaar voor de toekomst

  Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is gekozen om de capaciteit gemaal De Neust in Tricht te vergroten. Bekijk de video voor het resultaat.

 • Inwoners rivierengebied waterbewuster dan andere Nederlanders

  Heb je weleens chemische middelen ingeleverd? Tegels in je tuin vervangen door groen, of zwerfvuil opgeraapt? Goede kans. Inwoners van het rivierengebied zijn namelijk waterbewuster dan de gemiddelde Nederlander.

  Tegels uit de tuin
 • Waterbericht: Lokaal vasthouden en voorzichtig inlaten

  Door het droge en stabiele weer van de afgelopen periode zien we dat grond- en oppervlaktewaterstanden dalen. Ook de kwel is afgenomen. We hoeven daardoor minder water af te voeren. Lokaal is de bovengrond nog nat maar deze droogt ook op met het droge weer.

 • Geen contract met Gazprom

  Er wordt bericht over connecties van ons waterschap met energiebedrijf Gazprom. De brondata voor de berichtgeving zijn onjuist. Waterschap Rivierenland heeft geen contract met Gazprom.

 • Uitnodiging Webinar 'Op naar een klimaatrobuuste regio!'

  U bent van harte uitgenodigd voor ons Webinar 'Op naar een klimaatrobuuste regio!'
  Dit webinar organiseren wij als afscheid voor heemraad Hennie Roorda. Zij draagt dit onderwerp een zeer warm hart toe.
  Klimaatrobuustheid is een belangrijk vraagstuk waar wij als Waterschap Rivierenland breed aandacht aan schenken.
  Het doel is om samen met u oplossingsgericht aan de slag te gaan.

 • Waterschap Rivierenland oefent sluiting coupure fietstunnel Mook

  Vrijdag 4 maart a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van de fietstunnel onder het spoor tussen Mook en Molenhoek. Het fietspad, dat leidt naar de Maasbrug, is daardoor in de ochtend afgesloten.

 • Waterbericht: op winterpeil, grondwater zakt

  Terwijl de grond al verzadigd was viel er van zaterdag 19 tot en met maandag 22 februari nog eens ruim 50 mm neerslag. Daarmee waren de waterstanden aan het begin van afgelopen week flink verhoogd.

 • Waterschappen reageren op IPCC-rapport: 'Investeren in weerbaarheid nodig'

  Op maandag 28 februari heeft het IPCC, het klimaatpanel van de VN, een nieuw rapport gepresenteerd over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden voor aanpassingen.

RSS feed