Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • 18 oktober: kering Kromme Nol sluit als test

  Op dinsdag 18 oktober oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas de Afgedamde Maas afgesloten.

 • Waterschap beperkt bereikbaar op 13-16 oktober

  Waterschap Rivierenland is beperkt bereikbaar van donderdagavond 13 oktober tot en met zondag 16 oktober. Voor calamiteiten zijn we uiteraard wel bereikbaar.

 • Waterbericht: zomerpeil in oktober

  In het grootste deel van het rivierengebied handhaven we de zomerpeilen. In andere gebieden staan de peilen onder of boven het zomerpeil, omdat er onderhoud plaatsvindt zoals maaien of baggeren.

 • Onderhoud je sloot op tijd: controle start 1 november

  Vanaf 1 november controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in het rivierengebied. In deze ‘schouw’ bekijken we of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee vermijden we wateroverlast in de natte winter.

 • Dijkbewaking oefent 14 en 15 oktober in Altena

  Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober oefent de dijkbewaking van Waterschap Rivierenland in Altena. Dijkwachten patrouilleren op de rivierdijken. Defensie en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant oefenen mee.

 • Met elkaar overweg op de Kanaaldijk

  Op maandag 3 oktober hebben wethouder Arjan Meerkerk en heemraad Goos den Hartog afbeeldingen aangebracht op het (brom)fietspad tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Doel is om de de verschillende gebruikers van het (brom)fietspad te helpen om meer rekening te houden met elkaar.

 • Risico bever groeit, vraagt om landelijke aanpak

  De bever is een succesnummer en de bekroning van de natte natuur. Meer bevers betekent ook meer schade en risico. Cruciale infrastructuur is in het geding: de bever ondergraaft dijken, wegen en spoorlijnen. “Wacht niet langer met een landelijke aanpak”, zegt heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland. Hij verwacht nu regie van het Rijk.

 • Waterbericht: ‘Zomerpeil handhaven’

  Gebiedsbreed blijven we op de zomerpeilen sturen. In het oosten van het gebied voeren we nog water aan om deze zomerpeilen te handhaven. In het westelijke deel kunnen we de peilen goed handhaven met de gevallen neerslag. We voeren daar het wateroverschot af.

 • Ook laatste beregeningsverbod vervalt in regio Nijmegen

  Nu het herfstweer aanhoudt, heft Waterschap Rivierenland ook het laatste beregeningsverbod op in de regio Nijmegen.

 • Waterbericht: ‘Van aanvoeren naar afvoeren’

  In het grootste gedeelte van ons beheergebied is er door de gevallen neerslag meer water beschikbaar. De watervraag is vrijwel weggevallen. In ons hele beheergebied blijven we de zomerpeilen handhaven.

 • We sluiten de linies: 21 en 22 oktober in het rivierengebied

  De Hollandse Waterlinies staan letterlijk in de schijnwerpers in het evenement 'We Sluiten de Linies'. In twee weekenden in oktober zijn forten, vestingsteden, sluizen en andere waterwerken het toneel van mooie verhalen, verrassende optredens en spectaculaire lichtprojecties. Op 21 en 22 oktober in het rivierengebied van Lek tot Maas.

 • Unie van Waterschappen: Een toekomstbestendig Nederland begint bij ruimte voor water

  Zet bij beslissingen over de toekomst van Nederland het belang van water en bodem vanaf nu voorop. Dat is de oproep van Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

 • Controle onderhoud dijken in het rivierengebied

  Vanaf 3 oktober 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de ‘schouw waterkeringen’.

 • Interactieve kaarten bij de Waterschapsverordening ter inzage

  Met de komst van de Omgevingswet nemen we regels over de openbare ruimte op in de waterschapsverordening. Nieuw hierin wordt de koppeling van de regels aan een digitale kaart. Deze kaart ligt nu ter inzage.

 • Blog: droogte in het rivierengebied

  De zomer van 2022 was droog. Ook in het rivierengebied. Het waterschap was alert op gevolgen van droogte en nam waar nodig maatregelen.

 • Droogte neemt af: haal slangen en pompen uit de sloot

  Na de droge zomer keert de rust terug in het waterbeheer in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland vraagt agrariërs om slangen en pompen uit sloten en vaarten te halen, zodat onderhoud voor de winter niet gehinderd wordt.

 • Einde beregeningsverbod in Betuwe en Altena, nog wel in regio Nijmegen

  Vanwege de weersomslag na de droge zomer heft Waterschap Rivierenland de beregeningsverboden in de Betuwe en Altena op per vrijdag 16 september. Het beregeningsverbod in (delen van) de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Heumen blijft van kracht, omdat in dit gebied geen wateraanvoer mogelijk is.

 • Het is oogsttijd, houd rekening met modder op de weg

  In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is de regionale campagne ‘Modder op de weg’ van start. Het (natte) weer en de oogsttijd kunnen gladde wegen opleveren. Soms kan er door modder op de weg een verkeersonveilige situaties ontstaan. Alle reden om voorzichtig te zijn.

 • Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking Tiel-Waardenburg geopend

  Vanaf donderdag 15 september is de digitale deur van het bezoekerscentrum voor dijkversterking Tiel-Waardenburg 24/7 geopend.

 • Open Monumentendag 10-11 september in Waardhuis Kinderdijk en Hollands-Duits gemaal Nijmegen

  Dit weekend openen de deuren bij twee belangrijke monumenten van watererfgoed: het Waardhuis in Kinderdijk op zaterdag 10 september en in het Hollands-Duits gemaal in Nijmegen op 10 én 11 september. Waterschap Rivierenland sluit aan bij Open Monumentendag.

RSS feed