Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Pilot antiverdrogingsmaatregelen agrariërs in Rijk van Nijmegen in volle gang

  Ook in het rivierengebied blijft de watervraag toenemen. Zo ook in het Rijk van Nijmegen. Om hierop in te spelen heeft Waterschap Rivierenland het afgelopen voorjaar, in samenwerking met agrariërs in het Rijk van Nijmegen, wederom extra antiverdrogingsmaatregelen in sloten toegepast.

 • Nieuwe Pinkeveersebrug in Giessenburg officieel geopend

  Op 17 mei is de nieuwe Pinkeveerse brug officieel geopend. Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland en Johan Quik van gemeente Molenlanden openden samen met eigenaar dhr. De Jong de brug.

 • Waterbericht: watervraag blijft toenemen

  Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot meer dan 100 mm. Er wordt nog steeds intensief beregend om de droogte te compenseren. Ook in de fruitteeltgebieden is de vraag naar water groot. We moeten dus meer water inlaten vanuit de grote rivieren

 • Peulensluis gestremd op 23 en 24 mei

  Door een reparatie is de Peulensluis in Hardinxveld-Giessendam op maandag 23 mei en dinsdag 24 mei gestremd.

  De Peulensluis bij Hardinxveld-Giessendam
 • Ben jij een Waterbaas? Doe de Waterbazencheck!

  Ons land zit vol Waterbazen! Mensen die niet klakkeloos alles door de wc spoelen en zorgen dat hun tuin of balkon er lekker groen bijstaat. Wil je weten of jij al goed bezig bent voor schoon en voldoende water? Doe dan de Waterbazencheck van de waterschappen.

 • 17 mei: waterschap oefent op Lingedijken

  Op dinsdag 17 mei oefent Waterschap Rivierenland een situatie van extreem weer en hoogwater op de Linge ten westen van Tiel. Dijkwachten zullen die dag de Lingedijken nauwkeurig controleren. Bij een veranderend klimaat vallen vaker hoosbuien. De Linge voert het teveel aan water af uit de Betuwe.

 • Kadeversterkingsopgave in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

  Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van kades in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

  Molen
 • Open dag Trade Port Nijmegen West: breng een bezoek aan onze afvalwaterzuivering!

  Op zaterdag 14 mei tussen 10:00 uur en 17:00 uur organiseert TPN West een 'Open Dag'.

 • Waterbericht: Meer aanvoer en hogere peilen

  Het wordt droger. Ook in het rivierengebied. De waterpeilen in onze watersystemen zijn ingesteld op de zomerpeilen. En op plaatsen waar het kan en nodig is, iets hoger. Het neerslagtekort vraagt om extra wateraanvoer vanuit de grote rivieren. Met de aanvoer verhogen we (tijdelijk) de waterstanden extra op de plaatsen waar de vraag voor peilhandhaving en beregening groot is.

 • Waterbericht: Weer droog, rustig omhoog

  Er wordt deze week vrijwel geen neerslag verwacht en de bovengrond is droog. Wat neerslagtekort betreft bevinden we ons nu op de lijn van 5% droogste jaren. We willen hierop anticiperen door de waterstanden aan de hoge kant te houden in de gebieden waar dat mogelijk is en dat past.

 • Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: bermen maaien in fases

  In mei en juni maait Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de bermen van wegen buiten de bebouwde kom, voor de verkeersveiligheid. Nieuw is dat we maaien in fases voor de soortenrijkdom. Vegetatie wordt vaker gespaard. Het waterschap roept op om bijzondere soorten te melden en om niet zelf te gaan maaien.

 • Informatiemarkt dijkversterking Neder-Betuwe

  Het plan voor een sterke Waaldijk bij Neder-Betuwe is klaar. Bewoners en belangstellenden kunnen zich hierover laten informeren op de informatiemarkt in IJzendoorn op 11 mei, in Dodewaard op 18 mei of in Ochten op 19 mei, steeds tussen 17u en 20u. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  Hoogwater bij Ochten
 • Eikenprocessierups: aanpak langs polderwegen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

  De eikenprocessierups kruipt weer over de eiken, ook langs de wegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als wegbeheerder in deze regio bestrijdt Waterschap Rivierenland de rups, omdat mensen er ziek van kunnen worden.

 • Future Dikes: sterke én natuurlijke dijk

  Een dijk maakt ons veilig, het kan een snelweg zijn voor de natuur en een bloeiende dijk is ook nog goed voor de natuur. Hoe juist die biodiverse grasmat de dijk sterker maakt, daarover buigen onderzoekers zich de komende jaren in het programma Future Dikes, in opdracht van Waterschap Rivierenland.

 • Waterbericht: Zomerpeilen handhaven

  De waterpeilen zijn ingesteld op het zomerpeil. We laten beperkt water in vanuit de rivieren om de watersystemen te voorzien van water. Op de hoger gelegen oeverwallen merken we dat de waterpeilen een beetje beginnen uit te zakken.

 • Woudrichem sluit de poorten op 3 mei: oefening hoogwater

  De poorten in de vesting Woudrichem sluiten op dinsdag 3 mei als oefening voor hoogwater. De Waterpoort en Loevesteinse Poort gaan die ochtend korte tijd dicht.

 • Waaldijk Lent Slijk-Ewijk afgesloten voor veilige dijkversterking

  Om de werkzaamheden voor de dijkversterking uit te voeren is de Waaldijk tussen Lent en Slijk-Ewijk tot komende winter voor alle verkeer afgesloten. Helaas blijken veel bewoners de waarschuwingsborden en afzettingen te negeren. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en bijna-ongelukken. Bouwcombinatie De Betuwse Waard plaatst daarom extra hekken en camera’s en doet een dringend beroep op bezoekers om zich aan de maatregelen te houden.

  Geel waarschuwingsbord Verboden toegang op bouwhek
 • Waterbericht: watervraag neemt toe

  De waterpeilen zijn ingesteld op het zomerpeil en we laten water in om de watersystemen te voorzien van water. Onze opvoergemalen pompen water naar de hoger gelegen delen. We merken dat het langzaam droger wordt in ons beheergebied en dat de vraag naar water toeneemt, vooral vanuit de akkerbouwgebieden.

  Stuw open of dichtzetten
 • Voorkeursbesluit voor de bocht Giessen-Oudekerk

  Over enkele jaren start Waterschap Rivierenland met de bouw van een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Doordat de Giessen dan een groter gebied moet afwateren, kunnen in de bocht bij Giessen-Ouderkerk hogere waterstanden en hoge stroomsnelheden ontstaan. Tevens kan het leiden tot problemen met de afvoer naar het nieuwe gemaal. Uit drie kansrijke alternatieven heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland op 12 april 2022 de keuze gemaakt om in de bocht bij Giessen-Oudekerk een onderwaterdamwand te plaatsen en de Giessen deels te baggeren. Dit voorkeursalternatief heeft ook ter inzage gelegen. Het project gaat nu de planuitwerkingsfase in waarbij de plannen verder wordt uitgewerkt.

 • Golfje water op de Rijn en de Waal

  In een korte tijd is de waterstand in de Rijn flink gestegen. Dit golfje water passeert vandaag het rivierengebied. Dat is te zien. Zoals hier in Lent/Nijmegen. Waar de Spiegelwaal een stuk hoger staat dan een paar weken geleden.

RSS feed