Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen vastgesteld

  Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland stelde op vrijdag 3 februari de geldigheid van de kandidatenlijsten vast.

 • € 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit in agrarisch gebied Zuid-Holland

  Op vrijdag 3 februari tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de Provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren

 • Eind in zicht van subsidie ‘waterbesparende maatregelen agrariërs’

  Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Agrarische bedrijven in het rivierengebied konden de afgelopen jaren financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. Het einde van deze regeling komt nu in zicht.

 • Dijkversterking Stad Tiel van start

  Met het onthullen van het bouwbord is een officieel startsein gegeven aan de uitvoering van dijkversterking in Tiel. Het gaat om de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Naar verwachting is de dijkversterking na de zomer van 2024 klaar.

 • Waterbericht: water vasthouden

  Net als vorige week gaan we verder met het zoveel mogelijk vasthouden van het kwelwater.

 • Gratis les, met online game over Waterschapsdemocratie: Leerlingen kruipen in de huid van een waterschapsbestuur

  Op 15 maart aanstaande zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Voor veel leerlingen van middelbare scholen en MBO's onbekend terrein.

 • Waterschap inspecteert rivierdijken na winter

  In februari en maart inspecteert Waterschap Rivierenland de dijken langs de grote rivieren. In totaal zo’n 550 kilometer dijk. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. De golf op Rijn en Maas van begin januari was beperkt en stond lang niet overal tegen de dijken.

 • Afschot bever bij Dodewaard na holen in Waaldijk

  Maandagochtend 30 januari is een bever afgeschoten aan de Waaldijk bij Dodewaard. Vanuit oude doorbraakwielen bleef het dier gaten graven in de dijk. Schade door bevers neemt toe en vormt een risico voor de rivierdijken.

 • Waterschap Rivierenland certificeert zich op de CO2-prestatieladder

  Ook wij vinden het belangrijk om verstandig om te gaan met water en natuur. Daarom zorgen we ervoor dat we in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, hebben we onze uitstoot in kaart gebracht en voeren we maatregelen uit. Daarbij maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. Vanaf vandaag zijn we ook officieel gecertificeerd volgens deze CO2-prestatieladder.

 • Waterbericht: Peilen vasthouden

  We voeren het laatste water van afgelopen week nog af. De kwel stabiliseert. Daarom maken wij ons na een periode van afvoeren klaar om het (kwel) water te gaan vasthouden. We laten het water op winterpeil staan maar leveren op de hogere delen maatwerk.

 • Rivierengebied: aantal gevangen muskusratten stabiel, minder beverratten

  In 2022 zijn er langs de rivieren tussen de Duitse grens en de zee 4.855 muskusratten gevangen. Dat is vrijwel gelijk aan een jaar eerder: 4.830. Muskusrattenbeheer Rivierenland verwacht dat de daling in 2023 weer doorzet. Het aantal gevangen beverratten daalde: van 244 naar 186. Muskus- en beverratten vormen een risico voor dijken en de natuur. Daarom vangen de waterschappen deze dieren, die van nature niet in Nederland voorkomen.

 • 26 januari Fort Giessen: inloopavond EVZ Pompveld-Alm

  In Fort Giessen is donderdag 26 januari een inloopavond over de nieuwe Ecologische Verbindingszone (EVZ) in Altena tussen het Pompveld en de Alm, die het waterschap dit jaar aanlegt.

 • Grote rivieren stijgen, dijken doen hun werk

  Op de grote rivieren komt deze week een golfje voorbij. Uiterwaarden stromen vol. Op de dijken wordt werk aangepast en er vindt een proef plaats.

 • Waterbericht: Van neerslag afvoeren naar kwel afvoeren

  Het zal niemand ontgaan zijn: het is nog steeds nat in het rivierengebied. Inmiddels zijn de Linge en het Merwedekanaal weer (bijna) op de normale waarden voor de tijd van het jaar. We voeren het laatste water van afgelopen natte week nog af.

 • Blog wateroverlast door regen

  Door de vele regen is het rivierengebied drijfnat. Om wateroverlast te beperken, draaien onze gemalen volop. Ook nemen we als waterschap extra maatregelen.

 • Bever voornaamste risico voor dijken

  Waterschap Rivierenland versterkt dijken om op tijd te voldoen aan de strengere eisen in 2050. Ook als dijken op de schop gaan, is het risico goed beheersbaar. Dat is anders bij de bever. We maken ons zorgen over hun aantallen en de snelle groei van overlast door graverij in de dijken. Er is sprake van een toenemend risico. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over dijken in het rivierengebied.

 • Waterbericht: Neerslag afvoeren

  De grondwaterstanden in het rivierengebied zijn iets gedaald ten opzichte van vorige week. Toch zien we bij iedere regenbui die nu valt een tijdelijke stijging van de grondwaterstanden. We voeren buien af via ons watersysteem. We laten het water in het rivierengebied op winterpeil staan.

 • Rivierenland steunt burgerinitiatief duurzame landbouw

  Burger-coöperatie Land van Ons en Waterschap Rivierenland vergroten samen de biodiversiteit in een gebied bij Nijmegen.

 • Waterbericht: waterafvoeren en verder naar winterpeil

  Kerst en jaarwisseling waren erg nat. Het overschot aan water werd opgevangen in de watergangen. En we pompten zoveel mogelijk water naar de rivieren.

 • Terugblik op 2022: een veelzijdig jaar

  Dijkgraaf Co Verdaas blikt terug op het afgelopen jaar. ‘Het blijft een uitdaging om ons voor te bereiden op een veranderend klimaat.’