Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Luiers en incontinentiemateriaal vormen nog een deel van het totale restafval. In de Dar-regio zit hebben we het over zo’n 10 kilo per inwoner per jaar.
  Openingshandeling luierinstallatie
 • Waterschap Rivierenland volgt vanaf dit jaar vijf jaar lang de bijen op 40 plekken. Het waterschap onderzoekt wat de invloed van gefaseerd beheer is op de bijen op rivierdijken.
 • Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Daarom testen wij samen met Rijkswaterstaat één keer per jaar de coupure in de Diefdijk in de A2 ter hoogte van Evendingen. Dit jaar is dat in de nacht van 10 op 11 september. De baan wordt in noordelijke richting afgesloten, tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen.
 • Woensdag 11 augustus a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van vier coupures in Zaltbommel. Bij hoogwater op de Waal sluit het waterschap deze ‘gaten’ in de kademuur, zodat het gebied erachter veilig is voor het rivierwater. Deze oefening stond al gepland en staat dus los van het hoogwater in juli.
 • Op donderdagmiddag 29 juli is de eerste LOP-stuw binnen Waterschap Rivierenland officieel in gebruik genomen. Deze stuw wordt bediend door agrariër Aloys Wilmsen. ZLTO-bestuurder Herbert Verploegen en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland kregen van Aloys Wilmsen uitleg over de plaatsing en werking van de stuw bij zijn percelen. Hiermee is de pilot officieel van start gegaan. De plaatsing van de stuw is één van de vele maatregelen die we nemen tegen wateroverlast en verdroging in het Rijk van Nijmegen.
 • In de buurt van Oosterhout bij Nijmegen hebben archeologen een zeldzame Romeinse “snelweg” gevonden. Tot hun verbazing bleef het hier niet bij. Ze vonden daarna een kanaal van meer dan 10 meter breed. De weg en het kanaal zijn ongeveer 2000 jaar oud en zijn aangelegd en gebruikt door het Romeinse leger. De vondst is uniek voor Oost-Nederland.
 • Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De inschrijving is een uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Beide verdedigingslinies gaan verder als Werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’.
 • De aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk gaat nu officieel van start. Wethouder Eelke Kraaijeveld van gemeente Gorinchem, bestuurders van woningcorporatie Poort6, energie- en afvalbedrijf HVC en Waterschap Rivierenland, huurdersvereniging HP6 en diverse bewonerscommissies trapten feestelijk af door het informatiebord aan de Vroedschapstraat compleet te maken.
  Wethouder Eelke Kraaijeveld vertelt over de officiële start van het warmtenet.
 • Er is in juli veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Dat water stroomt nu door Nederland en heeft voor hoge waterstanden gezorgd op de Rijn, Waal, Lek en de Maas. In deze blog vindt u een overzicht van de informatie over het hoogwater juli 2021 in het rivierengebied. 
 • Waterschap Rivierenland heeft de wens om het aantal soorten planten en dieren (biodiversiteit) in haar gebied te vergroten. Rondom wegen en sloten en op onze dijken werken we hier al hard aan. In de komende jaren versterken we deze op de terreinen van onze rioolwaterzuiveringslocaties en nieuwe zonnepaneelvelden.
 • In de Giessen en haven ‘Het Balkengat’ in Hardinxveld-Giessendam is de exotische plant Cabomba (Waterwaaier) gesignaleerd. Deze gaan wij verwijderen. Daarmee starten we op 19 juli. In totaal neemt dit zo’n 4 weken in beslag.
  Cabomba (Waterwaaier) in de haven van Hardinxveld-Giessendam
 • Er is veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. De komende dagen komt dat water Nederland binnen. Dat zorgt voor hoge waterstanden op de Rijn en de Maas.
 • Gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland onderschrijven de conclusies van het rapport van Deltares over de Lekdijk. Waterschap Rivierenland en gemeente Molenlanden blijven in gesprek met bewoners.
 • De Middelweg is vanwege de nieuwbouw van Gemaal de Neust in Tricht afgesloten. Door onder andere vertraging in de aanlevering van de benodigde materialen, blijft de Middelweg tot eind juli 2021 afgesloten voor verkeer. De Lingedijk is wel open voor fiets- en voetgangers via een tijdelijke aangelegde fietsbrug.
 • Deltares concludeert dat de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is. Dit staat in een onafhankelijk onderzoek dat op 2 juli is aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.
 • Op de polderwegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden moeten takken het zicht niet belemmeren en obstakels niet in de weg staan. Voor de veiligheid controleert Waterschap Rivierenland dit vanaf 21 juni.
 • In Hardinxveld-Giessendam staan sinds donderdag uit voorzorg extra pompen klaar tegen wateroverlast bij hoosbuien. Afgelopen nacht bleef de neerslag beperkt, dit weekend worden nog zware buien verwacht.
 • De doorgang van de Nieuwe Hezelpoort is op 23 juni van 10.00 – 15.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Dit is vanwege het sluiten van de coupures in verband met een oefening. 
  Nieuwe Hezelpoort
 • Via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft het Rijk subsidie aan projecten van gemeenten Berg en Dal, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Waterschap Rivierenland toegekend. De subsidie stelt de regio in staat om haar klimaatambities versneld uit te voeren.
  Ondertekening RAS Rijk van Maas en Waal in juni 2019
 • Zeven gemalen van Waterschap Rivierenland worden sinds kort volledig geautomatiseerd en centraal aangestuurd.
  afbeelding regiekamer
RSS feed