Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Rivierenland steunt burgerinitiatief duurzame landbouw

  Burger-coöperatie Land van Ons en Waterschap Rivierenland vergroten samen de biodiversiteit in een gebied bij Nijmegen.

 • Waterbericht: waterafvoeren en verder naar winterpeil

  Kerst en jaarwisseling waren erg nat. Het overschot aan water werd opgevangen in de watergangen. En we pompten zoveel mogelijk water naar de rivieren.

 • Terugblik op 2022: een veelzijdig jaar

  Dijkgraaf Co Verdaas blikt terug op het afgelopen jaar. ‘Het blijft een uitdaging om ons voor te bereiden op een veranderend klimaat.’

 • Waterbericht: Neerslag en kwel afvoeren

  Over het algemeen voeren we neerslag en kwel de komende week af. Waar nodig verlagen we de waterstanden naar het winterpeil.

 • Waterbericht: Vasthouden en gecontroleerd afvoeren

  Voor de komende week laten we op de hogere delen en oeverwallen nog steeds water in. Dat doen we om de peilen te kunnen handhaven. In de lagergelegen delen voeren we het overtollige water af. In het overgrote deel van het rivierengebied hebben we de waterpeilen ingesteld tussen zomer- en winterpeil.

 • Natuurijs onbetrouwbaar: schaats op de ijsbaan

  Na een weekje vorst ligt op veel sloten, plassen en vaarten natuurijs. Maar het is onbetrouwbaar. Het waterschap raadt met klem aan alleen te schaatsen op ijsbanen van ijsverenigingen.

 • Beoordeling dijken afgerond

  Waterschap Rivierenland heeft alle primaire waterkeringen (de dijken langs de grote rivieren) getoetst onder de nieuwe veiligheidsnorm. Uit de beoordeling blijkt dat de rivierdijken nog niet klaar zijn voor de toekomst.

 • Waterbericht: peil handhaven

  In het grootste gedeelte van Rivierenland staan de waterstanden tussen zomer- en winterpeil ingesteld. In de hoger gelegen gebieden zoals nabij Groesbeek en de Ooijpolder is de waterstand mede door lage rivier en grondwaterstand lokaal nog onder het gewenste peil. Voor de hoger gelegen gronden wordt er voor peilhandhaving nog wat water ingelaten.

 • Mathieu Gremmen, anker in waterschapsbestuur, geeft stokje over

  Na 31 jaar bestuur in het waterschap, waarvan 27 als heemraad, kondigt Mathieu Gremmen (67) zijn vertrek aan bij Waterschap Rivierenland. Na de komende verkiezingen keert hij niet terug in een nieuw college. “Tot die tijd blijf ik met plezier en toewijding werken aan ons mooie rivierenland. Daarna is het tijd om het stokje over te geven.”

 • Meer ruimte voor water en natuur langs Linge bij Elst

  De Linge boven Elst kreeg een nieuwe natuurvriendelijke oever. Dat helpt de natuur en ook goed waterbeheer. De Linge heeft hier meer ruimte om water te bergen bij hoosbuien.

 • Waterschap Rivierenland weer bereikbaar

  De storing in onze telefooncentrale is opgelost.

 • Inschrijving pachten landbouwpercelen

  Waterschap Rivierenland nodigt agrariërs van harte uit om in te schrijven voor de pacht van agrarische percelen. Inschrijven kan tot 5 december 2022 (10:00).

 • Dijkbewaking oefent ‘hoogwater’ op zaterdag 10 december

  Hoogwater, daar hebben we onze dijken voor. Waterschap Rivierenland staat voor een veilig rivierengebied. Daarom oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers op zaterdag 10 december een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren en vanaf zee. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.

 • Waterbericht: afvoeren en richting winterpeil

  De afgelopen weken is de droogte in het rivierengebied grotendeels verdreven. In november viel er 60 – 100 mm neerslag. Hierdoor staan in het grootste deel van het rivierengebied de grondwaterstanden weer op normale hoogte.

 • Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt in 2023 gemiddeld met 30 euro per gezin

  Gezinnen met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld 30 euro meer aan waterschapsbelasting betalen.

 • Informatiebijeenkomsten over dijkversterkingsproject Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen (SAFE)

  Binnenkort organiseert Waterschap Rivierenland drie informatiebijeenkomsten over het dijkversterkingsproject SAFE (de Lekdijk tussen Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen). Op 30 november, 8 en 12 december kunnen belanghebbenden informatie krijgen over de totstandkoming van het voorkeursalternatief en hoe het verdere proces eruitziet.

 • Onderhoud je sloot op tijd: controle in Altena vanaf 1 december

  Vanaf 1 december controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in Altena. In deze ‘schouw’ bekijken we of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee vermijden we wateroverlast in de natte winter. Elders in het rivierengebied vond deze schouw al plaats in november.

 • Waterbericht: Het eerste stapje naar winterpeil wordt gezet

  Alleen op de hogere oeverwallen langs de Waal en de hogere zandgronden rond Nijmegen houden we nog water vast. In de rest van het beheergebied voeren we de overtollige neerslag af.

 • Waterschap Rivierenland gaat zich certificeren op de CO2-prestatieladder

  Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen bijna helemaal zijn gestopt. Wij zorgen ervoor dat we in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, brengen we onze uitstoot in kaart en voeren we maatregelen uit. Daarbij maken we gebruik van de CO2-prestatieladder.

 • Waterbericht: van inlaten naar vasthouden?

  Als gevolg van het zachte najaarsweer zetten we de eerste stap naar het winterpeil nog niet. We laten het grootste deel van het rivierengebied op het zomerpeil ingesteld staan. Lokaal zakken de waterstanden tot iets onder zomerpeil.