Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Waterschap Rivierenland certificeert zich op de CO2-prestatieladder

  Ook wij vinden het belangrijk om verstandig om te gaan met water en natuur. Daarom zorgen we ervoor dat we in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, hebben we onze uitstoot in kaart gebracht en voeren we maatregelen uit. Daarbij maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. Vanaf vandaag zijn we ook officieel gecertificeerd volgens deze CO2-prestatieladder.

 • Waterbericht: Peilen vasthouden

  We voeren het laatste water van afgelopen week nog af. De kwel stabiliseert. Daarom maken wij ons na een periode van afvoeren klaar om het (kwel) water te gaan vasthouden. We laten het water op winterpeil staan maar leveren op de hogere delen maatwerk.

 • Rivierengebied: aantal gevangen muskusratten stabiel, minder beverratten

  In 2022 zijn er langs de rivieren tussen de Duitse grens en de zee 4.855 muskusratten gevangen. Dat is vrijwel gelijk aan een jaar eerder: 4.830. Muskusrattenbeheer Rivierenland verwacht dat de daling in 2023 weer doorzet. Het aantal gevangen beverratten daalde: van 244 naar 186. Muskus- en beverratten vormen een risico voor dijken en de natuur. Daarom vangen de waterschappen deze dieren, die van nature niet in Nederland voorkomen.

 • 26 januari Fort Giessen: inloopavond EVZ Pompveld-Alm

  In Fort Giessen is donderdag 26 januari een inloopavond over de nieuwe Ecologische Verbindingszone (EVZ) in Altena tussen het Pompveld en de Alm, die het waterschap dit jaar aanlegt.

 • Grote rivieren stijgen, dijken doen hun werk

  Op de grote rivieren komt deze week een golfje voorbij. Uiterwaarden stromen vol. Op de dijken wordt werk aangepast en er vindt een proef plaats.

 • Waterbericht: Van neerslag afvoeren naar kwel afvoeren

  Het zal niemand ontgaan zijn: het is nog steeds nat in het rivierengebied. Inmiddels zijn de Linge en het Merwedekanaal weer (bijna) op de normale waarden voor de tijd van het jaar. We voeren het laatste water van afgelopen natte week nog af.

 • Blog wateroverlast door regen

  Door de vele regen is het rivierengebied drijfnat. Om wateroverlast te beperken, draaien onze gemalen volop. Ook nemen we als waterschap extra maatregelen.

 • Bever voornaamste risico voor dijken

  Waterschap Rivierenland versterkt dijken om op tijd te voldoen aan de strengere eisen in 2050. Ook als dijken op de schop gaan, is het risico goed beheersbaar. Dat is anders bij de bever. We maken ons zorgen over hun aantallen en de snelle groei van overlast door graverij in de dijken. Er is sprake van een toenemend risico. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over dijken in het rivierengebied.

 • Waterbericht: Neerslag afvoeren

  De grondwaterstanden in het rivierengebied zijn iets gedaald ten opzichte van vorige week. Toch zien we bij iedere regenbui die nu valt een tijdelijke stijging van de grondwaterstanden. We voeren buien af via ons watersysteem. We laten het water in het rivierengebied op winterpeil staan.

 • Rivierenland steunt burgerinitiatief duurzame landbouw

  Burger-coöperatie Land van Ons en Waterschap Rivierenland vergroten samen de biodiversiteit in een gebied bij Nijmegen.

 • Waterbericht: waterafvoeren en verder naar winterpeil

  Kerst en jaarwisseling waren erg nat. Het overschot aan water werd opgevangen in de watergangen. En we pompten zoveel mogelijk water naar de rivieren.

 • Terugblik op 2022: een veelzijdig jaar

  Dijkgraaf Co Verdaas blikt terug op het afgelopen jaar. ‘Het blijft een uitdaging om ons voor te bereiden op een veranderend klimaat.’

 • Waterbericht: Neerslag en kwel afvoeren

  Over het algemeen voeren we neerslag en kwel de komende week af. Waar nodig verlagen we de waterstanden naar het winterpeil.

 • Waterbericht: Vasthouden en gecontroleerd afvoeren

  Voor de komende week laten we op de hogere delen en oeverwallen nog steeds water in. Dat doen we om de peilen te kunnen handhaven. In de lagergelegen delen voeren we het overtollige water af. In het overgrote deel van het rivierengebied hebben we de waterpeilen ingesteld tussen zomer- en winterpeil.

 • Natuurijs onbetrouwbaar: schaats op de ijsbaan

  Na een weekje vorst ligt op veel sloten, plassen en vaarten natuurijs. Maar het is onbetrouwbaar. Het waterschap raadt met klem aan alleen te schaatsen op ijsbanen van ijsverenigingen.

 • Beoordeling dijken afgerond

  Waterschap Rivierenland heeft alle primaire waterkeringen (de dijken langs de grote rivieren) getoetst onder de nieuwe veiligheidsnorm. Uit de beoordeling blijkt dat de rivierdijken nog niet klaar zijn voor de toekomst.

 • Waterbericht: peil handhaven

  In het grootste gedeelte van Rivierenland staan de waterstanden tussen zomer- en winterpeil ingesteld. In de hoger gelegen gebieden zoals nabij Groesbeek en de Ooijpolder is de waterstand mede door lage rivier en grondwaterstand lokaal nog onder het gewenste peil. Voor de hoger gelegen gronden wordt er voor peilhandhaving nog wat water ingelaten.

 • Mathieu Gremmen, anker in waterschapsbestuur, geeft stokje over

  Na 31 jaar bestuur in het waterschap, waarvan 27 als heemraad, kondigt Mathieu Gremmen (67) zijn vertrek aan bij Waterschap Rivierenland. Na de komende verkiezingen keert hij niet terug in een nieuw college. “Tot die tijd blijf ik met plezier en toewijding werken aan ons mooie rivierenland. Daarna is het tijd om het stokje over te geven.”

 • Meer ruimte voor water en natuur langs Linge bij Elst

  De Linge boven Elst kreeg een nieuwe natuurvriendelijke oever. Dat helpt de natuur en ook goed waterbeheer. De Linge heeft hier meer ruimte om water te bergen bij hoosbuien.

 • Waterschap Rivierenland weer bereikbaar

  De storing in onze telefooncentrale is opgelost.