Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Voetgangers krijgen langer toegang langs de Peulensluis in Hardinxveld-Giessendam. Per 1 november gaat de winterbediening in en dat betekent minder afsluiting van het pad langs het bedieningspaneel.
 • Waterschap Rivierenland ontvangt de All-In Werkgeversprijs 2020, uit handen wethouder Ben Brink van de gemeente Tiel.
 • Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.
 • De Middelwaard, een buitendijkse polder aan de Lek bij Vianen, is weer klaar voor hoogwater. Waterschap Rivierenland herstelde de zomerkade, die afgelopen winter beschadigd raakte door de rivier. In het natuur- en recreatiegebied van Utrechts Landschap groeien bijzondere plantensoorten.
 • Medicijnen horen niet in het riool. Beter is om overgebleven medicijnen in te leveren bij de milieustraat of de apotheek. De campagne ‘Breng Me Terug’ maakt mensen bewust dat medicijnresten schadelijk zijn voor milieu en water.
 • De waterschappen gaan zich de komende jaren actief inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Dat besloot de Unie van Waterschappen vandaag in de ledenvergadering. De achteruitgang van gezonde natuur gaat sneller dan ooit. Schoon water en gezonde natuur versterken elkaar.
  Bloemen en kruiden op de Rijndijk in de Betuwe.
 • Op 11 oktober 2020 is het Coming Out Day. Om dit kracht bij te zetten wappert ook bij het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland de regenboogvlag.
  Foto van regenboogvlag bij hoofdkantoor Waterschap Rivierenland te Tiel
 • Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit voor het winnen van gras. Ook zijn er enkele agrarische kavels beschikbaar, voornamelijk grasland.
  Bloemrijke dijk
 • Aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam komt een waterberging van drie hectare bloemrijk grasland. Begin oktober start Waterschap Rivierenland met de werkzaamheden. De waterberging is een van de maatregelen na de wateroverlast van enkele jaren geleden.
 • In de watervisie nemen we je mee richting het jaar 2050. We schetsen trends en ontwikkelingen en beschrijven hoe wij daar als waterschap mee om willen gaan.
  Watervisie 2050
 • Om in de winter klaar te zijn voor het hoogwater op de grote rivieren, controleert Waterschap Rivierenland vanaf 5 oktober de dijken in het gehele rivierengebied. Onder deze ‘najaarsschouw’ vallen ook de kades langs boezems en kanalen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
 • Op dinsdagavond 29 september sluit de Waterpoort in Gorinchem. Waterschap Rivierenland oefent dan het sluiten van de coupure, een doorgang die bij extreem hoogwater op de Merwede dicht kan. De vestingwallen van Gorinchem zijn onderdeel van de rivierdijk die de stad beschermt.
 • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland komt weer fysiek bijeen. Vanwege de coronacrisis zal de vergadering van het Algemeen Bestuur bij Van der Valk Tiel plaatsvinden.
  foto van het algemeen bestuur bij de vijver
 • In verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) volgen wij de adviezen van het RIVM, GGD, Veiligheidsregio en de Rijksoverheid.
 • De waterschappen zijn positief over de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet en dragen hier met hun jaarlijkse investeringen van 1,7 miljard euro graag hun steentje aan bij.
  Prinsjesdag
 • Waterschapspeil 2020 is de tweejaarlijkse rapportage over trends en ontwikkelingen in werk aan het regionale waterbeheer door de 21 waterschappen.
 • Het gemaal Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, wordt vernieuwd en vergroot. Eind februari is de oude historische bebouwing volledig opgetild en verplaatst. Op 14 september is het gemaal weer teruggezet.
 • Woensdag 16 september is om 10.00 uur op de Hoefweg West in Giessenburg de start van de regionale campagne ‘Modder op de weg’. Het (natte) weer en de oogsttijd kunnen in de regio Alblasserwaard gladde wegen opleveren. Soms kan er door modder op de weg een verkeersonveilige situaties ontstaan. Alle reden om voorzichtig te zijn.
 • Open Monumentendag gaat in aangepaste vorm door. Vanwege de coronamaatregelen is een kijkje in de monumenten van Waterschap Rivierenland dit jaar niet mogelijk. Maar op de fiets is het volop genieten van ons historische en waterrijke landschap.
 • Je zou het bijna vergeten na de derde droge zomer op rij, maar afgelopen winter stond het water van de grote rivieren nog wekenlang hoog tegen de dijken. Schades die toen ontstonden, zijn nu hersteld. Op tijd voor een nieuw hoogwaterseizoen in de winter.
RSS feed