Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Waterschap Rivierenland sluit donderdag 4 februari de coupure Lage Markt in Nijmegen om de stad te beschermen tegen hoogwater. Deze doorgang in de Waalkade gaat dicht omdat dit weekend op de Rijn bij Lobith een waterstand wordt verwacht omstreeks 14,60m +NAP.
  De coupure Lage Markt
 • Rijn en Maas staan hoog. Wat doet Waterschap Rivierenland? Over uiterwaarden en inspecties.
  Buitenpolder Huissen
 • Hoogwaters op Rijn en Maas vallen samen in het rivierengebied. Wat doet Waterschap Rivierenland?
 • De rivieren stijgen, de uiterwaarden stromen vol. Wat doet Waterschap Rivierenland?
  Pannerdensche Kop, splitsing Rijn en Waal.
 • Hoogwater op de rivieren betekent voor de bewoners van het rivierengebied een machtig uitzicht vanaf de dijken waarachter zij wonen en werken. Voor Waterschap Rivierenland betekent het dat onze dijken hun werk doen en dat we maatregelen treffen om overlast te vermijden.
  Waal bij Ochten, 2018.
 • Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Ook langs de grote rivieren tussen de Duitse grens en de zee, het werkgebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland. Het is een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie onder controle te krijgen.
  De eerste dijkpaal aan de Duitse grens bij Millingen.
 • Waterschap Rivierenland heeft de Notitie Ontwerp Locatiebesluit met bijbehorend Milieu Effect Rappor (M.e.r.) opgesteld voor het nieuwe boezemgemaal en -kanaal in Hardinxveld.
  Foto vanaf boven, met daarop een gemaal
 • Wat te doen als een bever met de bouw van de dam ervoor zorgt dat het water niet goed kan doorstromen? In Groesbeek heeft Waterschap Rivierland een ‘beaver deciever’ in een beverdam geplaatst.
  Foto van plaatsing van de 'beaver deceiver' in een watergang bij een beverdam. Een beaver deceiver is een PVC-buis die ervoor zorgt dat het water kan doorstromen. De beverdam kan dan blijven bestaan.
 • Wateroverlast in het Lek en Lingegebied willen we in de toekomst voorkomen. Daarom vergroten we de capaciteit van de gemalen van het gebied. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Om dit gemaal te vergroten is nieuwbouw noodzakelijk. 
 • Voor de verkeersveiligheid krijgt de Pinkeveersebrug in Giessenburg op het brugdek nieuwe planken met een nieuwe slijtlaag. Deze maatregel neemt Waterschap Rivierenland nog voor Kerst.
 • De dijken in het rivierengebied zijn op orde voor de winter, het seizoen voor hoogwater. Ook de droge zomer van 2020 eindigde op tijd. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over de dijken die Waterschap Rivierenland beheert.
  Waaldijk bij hoogwater, winter 2020.
 • Subsidies van het waterschap dragen bij aan gestelde doelen, namelijk natuur en voorkomen van wateroverlast. Wel kan de aanpak van subsidieverlening op bepaalde punten beter. Dat concludeert de onafhankelijke rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland.
 • Waterschap Rivierenland legt deze winter nieuwe natte natuur aan langs de Linge in Geldermalsen. Tussen de waterzuivering en de spoorbrug, langs het Trichtsevoetpad, komt een ecologische verbindingszone die tegelijk waterberging is.
  Het terrein aan de Linge tussen Geldermalsen en Tricht
 • In Asperen hebben we de houten damwand aan de zuidkant van de Lingesluis vervangen. De van origine houten damwand is over een lengte van ongeveer 46 meter vervangen door een stalen damwand. Zo garanderen we de veiligheid van deze historische waterkering.
  Damwand Lingesluis
 • Op 7 december ondertekenden wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland de samenwerkingsovereenkomst Breedeweg maakt ruimte voor water.
 • Hoogwater op de grote rivieren is niet denkbeeldig. Ook in tijden van corona staat Waterschap Rivierenland voor een veilig rivierengebied. Daarom oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers op zaterdag 12 december een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.
  Luchtfoto van patrouille op de dijk
 • Waterschap Rivierenland heeft besloten om de locatie van Hardinxveld-Giessendam aan te houden voor de realisatie van een nieuw boezemgemaal. Het Algemeen Bestuur heeft dit unaniem besloten op 27 november 2020.
 • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 27 november de begroting 2021 definitief vastgesteld.
  Rivierengebied
 • Voor het eerst sinds 1824 kwamen de houten funderingspalen onder voormalig Fort Krayenhoff bij Nijmegen weer aan het licht. Dijkbeheerders van het waterschap inspecteerden de militaire muur die nog altijd onderdeel is van de waterkering.
  overzicht van de oude muur aan de Waal
 • Het College van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) heeft op 17 november 2020 besloten om Rob Kleijwegt te benoemen als directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bij Waterschap Rivierenland.
  Rob Kleijwegt
RSS feed