Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Open Monumentendag gaat in aangepaste vorm door. Vanwege de coronamaatregelen is een kijkje in de monumenten van Waterschap Rivierenland dit jaar niet mogelijk. Maar op de fiets is het volop genieten van ons historische en waterrijke landschap.
 • Je zou het bijna vergeten na de derde droge zomer op rij, maar afgelopen winter stond het water van de grote rivieren nog wekenlang hoog tegen de dijken. Schades die toen ontstonden, zijn nu hersteld. Op tijd voor een nieuw hoogwaterseizoen in de winter.
 • De door werkzaamheden beschadigde persleiding bij de rioolwaterzuivering bij Eck en Wiel is gerepareerd. De zuivering is weer in werking.
 • Bij werkzaamheden is een persleiding bij de rioolwaterzuivering in Eck en Wiel lek geraakt. De vervuiling is opgevangen, reparatie van de breuk is nu gaande. De straat Kniphoek is deels afgezet.
 • Op de Lekdijk in Vianen is gisteren aan het einde van de middag een drukstelling omgevallen. Zo’n stelling drukt stalen damwandplanken de grond in. Op basis van een eerste analyse lijkt het erop dat de machine, nadat de werkzaamheden waren afgerond, tijdens het verplaatsen in onbalans is geraakt. Op dit moment loopt een onafhankelijk onderzoek om de definitieve oorzaak van het ongeval vast te stellen.
  Omgevallen stelling
 • Na de droogte keert de rust terug in het waterbeheer in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland vraagt agrariërs om slangen en pompen uit sloten en vaarten te halen, zodat onderhoud voor de winter niet gehinderd wordt.
 • Aannemer Sent One B.V. begon afgelopen week met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Gekozen is voor het ophogen en inpakken van de staalslakken. Het opnieuw toepassen is een duurzame oplossing en een verantwoorde vorm van saneren. De totale sanering duurt ongeveer acht jaar.
  Golfbaan Spijk
 • Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. In de avond en nacht van maandag 31 augustus op dinsdag 1 september voeren Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat daarom een proefsluiting uit van de coupure in de Diefdijk in de A2 richting Den Bosch, ter hoogte van Everdingen. De sluiting is van maandag 31 augustus 20.00 uur tot dinsdag 1 september 05.00 uur.
 • Waterschap Rivierenland werkt op dit moment aan de versterking van de Lekdijk aan de noordkant van Vianen en stond stil bij de samenwerking met diverse partijen.
  Als symbool van de samenwerking hesen vertegenwoordigers van de betrokken organisaties hun vlag
 • De derde droge zomer op rij vroeg in het rivierengebied opnieuw het uiterste van het waterbeheer door Waterschap Rivierenland. Nu de hitte voorbij is en de oogst is gestart, keert de rust terug. Zuinig omgaan met water, beter vasthouden en slim verdelen, is de richting voor de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water is ook in het rivierengebied niet vanzelfsprekend.
 • Eind augustus 2020 wordt de Grotewaard / Dorpsweg in fases afgesloten voor een wegreconstructie tussen de rotonde in de N214 bij Noordeloos en de bebouwde kom van Hoornaar. De weg, populair bij toeristische fietsers, wordt vernieuwd en veiliger.
 • De afgelopen jaren heeft Waterschap Rivierenland een nieuw rietmoeras aangelegd in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk. Met de aanleg van dit nieuwe rietmoeras herstelde het waterschap een hoekje van het vroegere landschap vlakbij de beroemde molens van Kinderdijk.
 • Ook in het rivierengebied is het droog en deze week bovendien erg warm. Om te zorgen dat we water in de sloot houden, vraagt Waterschap Rivierenland aan agrariërs om verstandig te beregenen, zodat we aan de vraag kunnen blijven voldoen.
 • De Energiefabriek West van Waterschap Rivierenland bij Sleeuwijk is bijna klaar. De Energiefabriek haalt gas uit het slib van afvalwaterzuiveringen. Om het eindproduct (ingedikt slib) op te slaan voor vervoer, staan nu twee silo’s. Het plaatsen van de silo’s vormt het sluitstuk in de bouwwerkzaamheden van Energiefabriek West.
 • Donderdag 16 juli is door een korte brand een technisch onderdeel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Geldermalsen beschadigd.
 • Het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk kan van start. De gemeente, de aannemer en de eigenaar van het terrein hebben overeenstemming bereikt over de manier en de periode van het saneren. Zij tekenden dinsdag 14 juli 2020 een handhavingsovereenkomst.
  Golfbaan Spijk
 • Na de ondertekening door het Rijk, zetten de vijf samenwerkende procespartners van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland op maandag 13 juli hun handtekening onder de Regio Deal.
  Ondertekening regiodeal FruitDelta Rivierenland
 • Voor het derde jaar op rij is de droogte in sommige gebieden groot. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen brengt daarom een aantal werkbezoeken in het land. Zo ook in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. In de gemeente Berg en Dal, bij de stuwwal van Nijmegen, nam de minister een kijkje bij verschillende locaties om te zien hoe het waterschap samen met de gemeente, oplossingen zoekt om de gevolgen van droogte tegen te gaan.
 • Vanaf vandaag, maandag 13 juli, mogen voetgangers ook weer gedeeltelijk gebruik maken van het wandelpad aan de bedieningszijde (Gorinchemse kant) langs de Peulensluis.
  Peulensluis
 • Waterschappen werken al jaren samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. De waterschappen, waaronder Waterschap Rivierenland, hebben nu een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij bijeengebracht.
RSS feed