Participatie en het waterschap

Waterschap Rivierenland werkt vanzelfsprekend samen met inwoners, medeoverheden en andere stakeholders bij de uitvoering van zijn taken. Dit noemen we participatie. Daar waar inwoners, ondernemers of andere stakeholders zelf taken kunnen oppakken, wil Waterschap Rivierenland dat stimuleren. Ook onderzoeken we of deze ideeën vervolgens zelf uitgevoerd kunnen worden. 

Wat betekent participatie voor u?

Participatie betekent dat het waterschap het rivierengebied ontwikkelt en onderhoudt met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en andere betrokkenen. Zodat meer rivierenlanders zich betrokken voelen en invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen. De uitwerking van hiervan heeft ons Algemeen Bestuur vastgesteld in de Participatie- en inspraakverordening.

U kunt het volgende van participatie binnen het waterschap verwachten:

  • Per plan kijken we hoe we participatie organiseren in het proces (maatwerk).
  • Er is aandacht voor betrokkenheid vanaf het begin.
  • We zijn vanaf de start duidelijk over de ruimte die er is om mee te praten. We zijn ook duidelijk over rollen, budget en besluitvorming.
  • We communiceren tijdens het hele proces en delen het resultaat van de participatie.

We verdelen participatie binnen Waterschap Rivierenland op in twee manieren: Meedenken bij projecten van het waterschap of Zelf aan de slag met een idee. Onderstaand leggen we dit uit. 

Meedenken bij projecten van het waterschap

Bij het waterschap hebben we verschillende projecten. Van dijkversterkingsprojecten, het verbouwen van een gemaal tot het onderhouden van de vijver in uw wijk. Participatie is een belangrijk onderdeel tijdens de uitvoering van onze projecten. 

Alle dijkversterkingsprojecten doorlopen een vastgesteld proces van participatie en besluitvorming. Ook bij andere projecten kijken we altijd hoe en welke vormen van participatie we inzetten. 

Wilt u direct meedenken, reageren of een idee delen als het gaat om een project van het waterschap? Vul dan onderstaande formulier in.

FORMULIER MEEDENKEN OF REAGEREN 

Zelf aan de slag met een idee

Heeft u een idee waar het waterschap u eventueel bij kan helpen? Denk aan het vergroenen van uw buurt of een dijk maaien met behoud van biodiversiteit? Of een idee om vissteiger aan te leggen? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier.

FORMULIER IDEE  

Daarnaast kunt ook helpen bij het uitvoeren van bestaande taken van het waterschap. Denk daarbij aan vragen als: Kunnen watervoorzieningen beter worden ingepast in een buurt? Kan het waterbeheer beter worden gecombineerd met natuur of recreatie? Lukt het onderhoud van watergangen efficiënter voor hetzelfde geld? U kunt hiervoor het waterschap uitdagen en een challenge indienen.

Democratische besluitvorming

Nadat het (project)plan met de afgesproken vorm van participatie is afgerond, begint de democratische procedure voor besluitvorming. Voor dijkversterkingsprojecten vindt u hier de informatie over hoe dit werkt.

Als het gaat om andere plannen of bijvoorbeeld een nieuwe beleid, dan wordt dit eerst in een bestuurlijke commissie besproken. Daarna neemt het Algemeen Bestuur een besluit. Tijdens de democratische procedure kunt u uw mening laten horen door middel van mogelijkheden om te spreken. Het is belangrijk om goed te weten op welk moment u gebruik maakt van uw spreekrecht. De meeste onderwerpen worden in twee ronden behandeld. Meer informatie en tips vindt u hier. 

Bent u het uiteindelijke niet eens met een besluit dat wij willen nemen? Dan kunt u een zienswijze indienen. Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze indient, en hoe dat verder in zijn werk gaat.

Wilt u reageren?

Heeft u een vraag? Mail dan naar info@wsrl.nl of bel (0344) 64 90 90.

Meedenken, reageren of ideeën? Vul dan het formulier in. 

Heeft u gevonden wat u zocht?