Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die door (een) fractie(s) zijn gesteld en de beantwoording hiervan door het dagelijks bestuur. Dit zijn vragen ex. artikel 4.5 Reglement van Orde Algemeen Bestuur

VRAAGDatum vraagDatum afdoening ANTWOORD
Vragen van Partij voor de Dieren over muskusrattenbestrijding bijvangst24 maart 202425 april 2024Antwoorden over muskusrattenbestrijding bijvangst
Vragen van fractie Water Natuurlijk over bouwen in het Lingebed19 maart 202418 april 2024Antwoorden over bouwen in het Lingebed
Vragen van fractie VVD over Zwanenvliet Streefkerk en KiS8 maart 202428 maart 2024 Antwoorden over Zwanenvliet Streefkerk en KiS
Vragen van fractie AWP over levende sloten 15 februari 202414 maart 2023Antwoorden over levende sloten
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over veiligheid dieren bij hoogwater26 januari 202420 februari 2024Antwoorden over veiligheid dieren bij hoogwater
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over afschot bevers26 januari 202420 februari 2024Antwoorden over afschot bevers
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over biodiversiteit bij bomenplant22 december 2023 1 februari 2024Antwoorden over biodiversiteit bij bomenplant 
Vragen van fractie BBB over regenval en rwzi's 12 december 202328 december 2023Antwoorden over regenval en rwzi's 
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over kwaliteit oppervlaktewater27 september 202323 november 2023Antwoorden over kwaliteit oppervlaktewater
Aanvullende vragen van fractie PvdA over Landbouwsubsidie19 september 20235 oktober 2023Antwoorden op aanvullende vragen over Landbouwsubsidie 
Vragen van fractie PvdA over Landbouwsubsidie8 augustus 202323 augustus 2023Antwoorden over Landbouwsubsidie
Vragen van fractie AWP voor water, klimaat en natuur over PFAS Alblasserwaard29 juni 202313 juli 2023Antwoorden over PFAS
Vragen van fractie VVD over schadebeleid6 maart 2023 4 april 2023Antwoorden over schadebeleid
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over snoeiwerkzaamheden25 februari 202315 maart 2023Antwoorden over snoeiwerkzaamheden
Vragen van fractie Bedrijven over Aquafarm22 februari 202315 maart 2023Antwoorden over Aquafarm
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over watervogels voeren14 december 202213 januari 2023Antwoorden over watervogels voeren
Vragen van fractie VVD over aanbestedingen en contractmanagement KiS_gewijzigd3 november 202229 november 2022Antwoorden over KiS
Vragen van fractie VVD over aanbestedingen en contractmanagement KiS_vervangen door gewijzigde vragen31 oktober 2022zie hierbovenzie hierboven
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over bevers24 oktober 202217 november 2022Antwoorden over bevers
Vragen van fractie Bedrijven over Bestuurlijk overleg stikstof16 augustus 20228 september 2022Antwoorden over Bestuurlijk overleg stikstof
Vragen van fractie Bedrijven over inkoopbeleid en aanbestedingen13 juli 20222 augustus 2022Antwoorden over inkoopbeleid en aanbestedingen
Vragen van fractie CDA over beverproblematiek11 juli 20222 augustus 2022Antwoorden over beverproblematiek
Vragen van fractie PvdD over Russische gascontracten25 februari 20227 maart 2022Antwoorden over Russische gascontracten
Vragen van fractie VVD over schadeafhandeling Lekdijk21 februari 202218 maart 2022Antwoorden over schadeafhandeling Lekdijk
Vragen van fractie Bedrijven over ICT storing en aanpak afhankelijkheid digitale communicatie2 februari 20227 maart 2022Antwoorden over ICT storing
Vragen van fractie PvdD over grutto's en andere weidevogels16 december 202131 januari 2022Antwoorden over grutto's en andere weidevogels
Vragen van fracties WN-Bedrijven-NTB over Meerjarenbaggerprogramma8 november 202118 november 2021Antwoorden over Meerjarenbaggerprogramma
Vragen van fractie PvdD over vissterfte Tiel6 oktober 202122 oktober 2021Antwoorden over vissterfte Tiel
Vragen van fractie PvdD over hond Nina in muskusrattenklem18 augustus 20219 september 2021Antwoorden over hond Nina in muskusrattenklem
Vragen van fractie 50PLUS over zandwinning26 april 202125 mei 2021Antwoorden over zandwinning
Vragen van fractie PvdD over bijdrage Waterschap Rivierenland aan plastic soep15 maart 202115 april /21 april 2021Antwoorden over bijdrage Waterschap Rivierenland aan plastic soep
Vragen van fractie PvdD over bomenkap Wylerbergmeer22 februari 202118 maart 2021Antwoorden over bomenkap Wylerbergmeer

Archief schriftelijke vragen

Heeft u gevonden wat u zocht?