Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die door (een) fractie(s) zijn gesteld en de beantwoording hiervan door het dagelijks bestuur. Dit zijn vragen ex. artikel 4.5 Reglement van Orde Algemeen Bestuur

 VRAAG

Datum vraag

Datum afdoening

 ANTWOORD
Vragen van fractie VVD over schadebeleid6 maart 2023   
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over snoeiwerkzaamheden25 februari 202315 maart 2023Antwoorden over snoeiwerkzaamheden
Vragen van fractie Bedrijven over Aquafarm22 februari 202315 maart 2023Antwoorden over Aquafarm
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over watervogels voeren14 december 202213 januari 2023Antwoorden over watervogels voeren
Vragen van fractie VVD over aanbestedingen en contractmanagement KiS_gewijzigd3 november 202229 november 2022Antwoorden over KiS
Vragen van fractie VVD over aanbestedingen en contractmanagement KiS_vervangen door gewijzigde vragen31 oktober 2022zie hierbovenzie hierboven
Vragen van fractie Partij voor de Dieren over bevers24 oktober 202217 november 2022Antwoorden over bevers
Vragen van fractie Bedrijven over Bestuurlijk overleg stikstof16 augustus 20228 september 2022Antwoorden over Bestuurlijk overleg stikstof
Vragen van fractie Bedrijven over inkoopbeleid en aanbestedingen13 juli 20222 augustus 2022Antwoorden over inkoopbeleid en aanbestedingen
Vragen van fractie CDA over beverproblematiek11 juli 20222 augustus 2022Antwoorden over beverproblematiek
Vragen van fractie PvdD over Russische gascontracten25 februari 20227 maart 2022Antwoorden over Russische gascontracten
Vragen van fractie VVD over schadeafhandeling Lekdijk21 februari 202218 maart 2022Antwoorden over schadeafhandeling Lekdijk
Vragen van fractie Bedrijven over ICT storing en aanpak afhankelijkheid digitale communicatie2 februari 20227 maart 2022Antwoorden over ICT storing
Vragen van fractie PvdD over grutto's en andere weidevogels16 december 202131 januari 2022Antwoorden over grutto's en andere weidevogels
Vragen van fracties WN-Bedrijven-NTB over Meerjarenbaggerprogramma8 november 202118 november 2021Antwoorden over Meerjarenbaggerprogramma
Vragen van fractie PvdD over vissterfte Tiel6 oktober 202122 oktober 2021Antwoorden over vissterfte Tiel
Vragen van fractie PvdD over hond Nina in muskusrattenklem18 augustus 20219 september 2021Antwoorden over hond Nina in muskusrattenklem
Vragen van fractie 50PLUS over zandwinning26 april 202125 mei 2021Antwoorden over zandwinning
Vragen van fractie PvdD over bijdrage Waterschap Rivierenland aan plastic soep15 maart 2021

15 april /21 april 2021

Antwoorden over bijdrage Waterschap Rivierenland aan plastic soep
Vragen van fractie PvdD over bomenkap Wylerbergmeer22 februari 202118 maart 2021Antwoorden over bomenkap Wylerbergmeer

Archief schriftelijke vragen

Heeft u gevonden wat u zocht?