Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die door (een) fractie(s) zijn gesteld en de beantwoording hiervan door het dagelijks bestuur. Dit zijn vragen ex. artikel 4.5 Reglement van Orde Algemeen Bestuur

 VRAAG

Datum vraag

Datum afdoening

 ANTWOORD

Vragen fractie CDA over gaswinning Brakel

11 januari 2019

30 januari 2019

Antwoorden over gaswinning Brakel

Vragen fractie 50PLUS over Warmte- en Koude Opslag

12 februari 2019

13 maart 2019

Antwoorden over Warmte- en Koude Opslag
Vragen fractie Water Natuurlijk over Lingebos

2 april 2019

11 april 2019

Antwoorden over project The Dutch te Spijk
Vragen fractie Bedrijven over slootdempingen

8 mei 2019

18 juni 2019

Antwoorden over slootdempingen

Vragen fractie 50PLUS over cybercriminaliteit

20 mei 2019

27 juni 2019

28 aug. 2019

Antwoorden over cybercriminaliteit

Nadere informatie cybercriminaliteit

Vragen fractie PvdD over artikel RTV Utrecht 24 mei 2019

13 juni 2019

Antwoorden over artikel RTV Utrecht
Vragen fractie 50PLUS over uitspraak RvS over stikstof

6 juni 2019

28 juni 2019 Antwoorden over uitspraak RvS over stikstof
Vragen fractie VVD over berichtgeving verzakkingen woningen in kern Buren 20 augustus 2019 4 oktober 2019 Antwoorden over verzakkingen woningen in de kern Buren
Vragen fractie Water Natuurlijk over gaswinning Brakel 27 augustus 2019 25 september 2019 Antwoorden over gaswinning Brakel
Vragen van factie PvdD over muizen op zware Betuwse klei 14 oktober 2019 29 oktober 2019 Antwoorden over muizen op zware Betuwse klei
Vragen van fractie 50PLUS over bodemdaling 22 januari 2020 23 januari 2020 Ingetrokken
Vragen van fractie PvdD over bomenkap Hemmen 22 januari 2020 2 maart 2020 Antwoorden over bomenkap Hemmen
Vragen van fractie AWPenLRR over klimaatakkoord 13 februari 2020 5 maart 2020 Antwoorden Gevolgen ondertekening klimaatakkoord voor WSRL
Vragen van fractie PvdD over vissterfte in Tiel 18 juni 2020 15 juli 2020 Antwoorden over vissterfte in Tiel
Vragen van fractie 50PLUS over Zaltbommel Buitenstad 27 augustus 2020 8 september 2020 Antwoorden over waterveiligheid Zaltbommel Buitenstad
Vragen van fractie 50PLUS over Onregelmatigheden Vispassages 28 augustus 2020 9 september 2020  Antwoorden over onregelmatigheden vispassages en handhaving en toezicht hierop
Vragen van fractie PvdD over gebruik glyfosaat 16 oktober 2020 3 november 2020 Antwoorden over gebruik glysofaat
Vragen van fractie Natuurterreinbeheerders over Centralisatie Noord en Landgoed Hemmen 17 november 2020 9 december 2020 Antwoorden over centralisatie Noord en landgoed Hemmen
Vragen van fractie PvdD over bomenkap Wylerbergmeer 22 februari 2021 18 maart 2021 Antwoorden over bomenkap Wylerbergmeer
Vragen van fractie PvdD over bijdrage Waterschap Rivierenland aan plastic soep 15 maart 2021    

 

Heeft u gevonden wat u zocht?