Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt voor veiligheid achter dijken in het rivierengebied.

Waar nodig werkt Waterschap Rivierenland aan het veiliger maken van de waterkeringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en innovatieve technieken. Omdat veilige waterkeringen van levensbelang zijn, zorgt het waterschap ervoor dat ze goed onderhouden zijn.

Het waterschap stelt regels op als het gaat om wonen en werken bij dijken om ze veilig te houden. Daarnaast houden wij toezicht op deze regels.

Alle informatie over de dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland vindt u op onze webpagina Dijkversterkingsprojecten.

Heeft u gevonden wat u zocht?