Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt voor veiligheid achter dijken in het rivierengebied.

Waar nodig werkt Waterschap Rivierenland aan het veiliger maken van de waterkeringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en innovatieve technieken. Veilige waterkeringen zijn van levensbelang. Daarom zorgt het waterschap er ook voor dat ze goed onderhouden zijn en stellen we regels op als het gaat om wonen en werken bij dijken. Daarnaast houden wij toezicht op deze regels.

Er zijn wettelijke regels waar onze dijken aan moeten voldoen. Eens in de twaalf jaar worden alle dijken in Nederland beoordeeld. Er wordt onderzocht of ze aan de normen voldoen. Hoe dit in zijn werk gaat en wat ervoor moet gebeuren om ze weer aan de normen te laten voldoen, kunt u lezen in de folder 'de beoordeling van primaire waterkeringen'

Alle informatie over de dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland vindt u op onze webpagina Dijkversterkingsprojecten.

Heeft u gevonden wat u zocht?