Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt voor veiligheid achter dijken in het rivierengebied.

Waar nodig werkt Waterschap Rivierenland aan het veiliger maken van de waterkeringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en innovatieve technieken. Veilige waterkeringen zijn van levensbelang. Daarom zorgt het waterschap er ook voor dat ze goed onderhouden zijn en stellen we regels op als het gaat om wonen en werken bij dijken. Daarnaast houden wij toezicht op deze regels.

Er zijn wettelijke regels waar onze dijken aan moeten voldoen. Eens in de twaalf jaar worden alle dijken in Nederland beoordeeld. Er wordt onderzocht of ze aan de normen voldoen. Hoe dit in zijn werk gaat en wat ervoor moet gebeuren om ze weer aan de normen te laten voldoen, kunt u lezen in de folder 'de beoordeling van primaire waterkeringen'

In 2022 is de eerste Landelijke Beoordelingsronde (LBO-1) afgerond. Voor alle 507 kilometer aan primaire waterkeringen in zijn oordelen opgesteld. Die oordelen zijn gebaseerd op de nieuwe waterveiligheidsnormen, die in 2017 zijn vastgelegd in de Waterwet. Deze nieuwe norm kijkt vooruit naar de verwachte situatie in 2050 en is strenger geworden: de lat ligt hoger.

Meer informatie over de resultaten voor ons beheergebied vindt u in het nieuwsbericht Beoordeling dijken afgerond.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt de dijk in mijn woonplaats versterkt?

Dat is nog niet bekend. De aanmelding van nieuwe dijktrajecten voor de volgende versterkingsfase vanaf 2025 is nu in voorbereiding. Daarbij gaan we uit van de zes dijktrajecten met de grootste afstand tot de norm. Die liggen aan de zuidkant van de Waal van Nijmegen tot Werkendam (behalve de Heerwaardense Afsluitdijk). En langs de Merwede van Gorinchem tot Streefkerk. In de loop van 2023 wordt bekend welke nieuwe projecten worden voorgedragen. De programmadirectie van het HWBP stelt jaarlijks een programma op voor een periode van twaalf jaar, met de begroting.

De dijk in mijn woonplaats voldoet niet aan de norm. Is hij niet veilig?

De veiligheid en het beheer en onderhoud van onze dijken zijn goed op orde. Als een dijktraject nu niet voldoet aan de nieuwe norm, wil dat zeggen dat delen van het traject niet klaar zijn voor de toekomst. En dat het traject voor 2050 moet worden versterkt.

Waarom duurt het tot 2050 voor de dijken zijn versterkt?

De nieuwe veiligheidsnorm is strenger en kijkt vooruit naar de verwachte situatie in 2050. Dat geeft de waterschappen voldoende tijd om de dijkversterking uit te voeren. Waterschap Rivierenland werkt op dit moment aan de versterking van 160 kilometer dijk. Tot 2050 ligt er nog een versterkingsopgave van 342 kilometer dijktraject in het verschiet.

Meer informatie

Alle veiligheidsoordelen zijn te vinden op het waterveiligheidsportaal(externe link)

Lees meer over het proces van programmeren en begroten van het HWBP(externe link)

Bekijk aan welke dijkversterkingsprojecten het waterschap nu werkt.

Heeft u gevonden wat u zocht?