Veel vergunningen vraagt u niet rechtstreeks aan bij het waterschap, maar via Omgevingsloket Online.