Wij zorgen dat wegen in beheer van het waterschap veilig zijn en blijven. Lees hoe we dit doen.

Wij beheren een aantal polderwegen in Rivierenland. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ze veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden.

Hoe wij wegen beheren

Er is een landelijke doelstelling om het aantal ernstige verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Daar sluiten wij natuurlijk van harte bij aan. Met name door de polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (ongeveer 600 km) begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Wegenbeheerplan

Hoe wij deze taak uitvoeren, staat in ons Wegenbeheerplan 2023-2027. Over het algemeen doen we het volgende:

  • Jaarlijkse inspecties van de wegen
  • Wegdek onderhouden en repareren
  • Wegbermen maaien
  • Bruggen en duikers onderhouden
  • Veilige schoolfietsroutes inrichten
  • Nieuwe fietspaden aanleggen

Wilt u weten of wij ook in uw buurt wegen (gaan) onderhouden? Bekijk:

Meer informatie: Sante Dorigo, teamleider Tactisch Advies en Wegbeheer, telefoon (0344) 64 90 90.

Gladheidsbestrijding

Daarnaast bestrijden we ook gladheid op deze wegen. Dus bijvoorbeeld bij ijzel zorgen wij dat er gestrooid wordt. Hoe de gladheidsbestrijding is georganiseerd is te lezen in het uitvoeringsplan gladheidbestrijding en te zien op deze kaart.
Voor meer informatie over gladheidsbestrijding: Hans Ewoud Bakker, coördinator gladheidsbestrijding, telefoon: (0344) 64 90 90.

Heeft u gevonden wat u zocht?