Op deze pagina vindt u per peilbesluitgebied onze peilbesluiten.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Dit bepalen we in overleg met de omgeving, die flink kan verschillen. Agrariërs hebben bijvoorbeeld andere wensen en eisen dan mensen in een woonwijk.

Een peilbesluit nemen we dus niet zomaar. We stellen hiervoor een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. En we houden informatiebijeenkomsten in de buurt. Daar presenteren we nieuwe peilvoorstellen. Ook u kunt dan reageren.

Peilbesluitgebieden

Het rivierengebied hebben we opgedeeld in dertien peilbesluitgebieden. Voor ieder peilbesluitgebied stellen we iedere 10 jaar een peilbesluit vast.

In onderstaande tabel vindt u alle peilbesluitgebieden, met links naar de geldende peilbesluiten. Ook kunt u terugvinden wanneer een peilbesluit herzien wordt, en wanneer u inspraak heeft.

Peilbesluiten en streefpeilenplannen

Peilbesluiten en streefpeilenplannen
DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluitStart volgende herzieningOpmerkingen
Quarles van Ufford20162025
Streefpeilenplan Lingesysteem 20172017 
Bommelerwaard 20182027
Lek en Linge 20192028
Tielerwaard20192022Voor het gebied Tielerwaard stellen we een nieuw peilbesluit op in 2022. Lees meer hierover op de projectpagina Tielerwaard.
Alblasserwaard20102022Voor het gebied Alblasserwaard stellen we een nieuw peilbesluit op in 2021 - 2023. Lees hierover meer op de projectpagina Alblasserwaard.
Alm en Biesbosch20212030
Bloemers en Citters I en II20112020Voor het gebied Bloemers, Citters I en II, Neerbosch en Malden stellen we nieuwe peilbesluiten op in 2020/2021/2022. Lees meer hierover op de projectpagina Bloemers en streefpeilbesluit Citters I en II.

Groesbeek en Ooijpolder (streefpeilbesluit)

20112021Voor de gebieden Groesbeek en Ooijpolder stellen we nieuwe streefpeilenplannen op in 2021 - 2023. Lees hierover meer op projectpagina Groesbeek en Ooijpolder
Over-Betuwe20122022Start eind 2022.
Neder-Betuwe20122023Start begin 2023.
Vijfheerenlanden20132024 

Gedeeltelijke herziening peilbesluiten

DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluitHerzieningOpmerkingen
Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Hoge Boezem Overwaard

2010

2017/2018

 

Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Achterwaterschap

2018

2022

 

Waterbeheer buitenpolders

Voor het waterbeheer in de buitenpolders zijn twee zaken van belang:

  • het inlaatbeleid in de buitenpolders
  • het peilbeheer in de buitenpolders

Lees meer hierover op de pagina Waterbeheer buitenpolders.

Grote rivieren

Het water in de grote wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de landelijke overheid.

Waterstanden grote rivieren op waterinfo.rws.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?