Op deze pagina vindt u per peilbesluitgebied onze peilbesluiten.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Hierbij houden we rekening met de natuur, landbouw, recreatie, het bedrijfsleven en de inwoners. Het opstellen van een peilbesluit doen we in samenwerking met belanghebbenden en inwoners. Agrariërs hebben bijvoorbeeld andere wensen en meningen dan mensen in een woonwijk.  

Een peilbesluit nemen we dus niet zomaar. We stellen hiervoor een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. En we houden informatiebijeenkomsten in de buurt. Daar presenteren we nieuwe peilvoorstellen. Ook u kunt dan reageren.

Peilbesluitgebieden

Het rivierengebied hebben we opgedeeld in dertien peilbesluitgebieden. Voor ieder peilbesluitgebied stellen we iedere 10 jaar een peilbesluit vast.

Kaart peilgebieden - waterstanden

Peilbesluiten en streefpeilenplannen

In onderstaande tabel vindt u alle peilbesluitgebieden, met links naar de geldende peilbesluiten. Ook kunt u terugvinden wanneer een peilbesluit herzien wordt, en wanneer u inspraak heeft.

Peilbesluiten en streefpeilenplannen
DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluit/
streefpeilenplan
Start volgende herzieningOpmerkingen
Quarles van Ufford20162024
Streefpeilenplan Lingesysteem 20172026 
Bommelerwaard 20182026
Lek en Linge 20192027

Tielerwaard

20222032Meer informatie over het peilbesluit vindt u op de 
projectpagina Tielerwaard.
Alblasserwaard20232032Meer informatie over het peilbesluit vindt u op de projectpagina Alblasserwaard.
Alm en Biesbosch20212029
Bloemers20222031Voor het gebied Bloemers hebben we in 2022 een nieuw peilbesluit vastgesteld.
Lees meer hierover op de projectpagina Peilbesluit Bloemers en streefpeilenplan Citters I en II.
Citters I en II20222031Voor het gebied Citters I en II, Neerbosch en Malden hebben we in 2022 een nieuw streefpeilenplan opgesteld. Lees meer hierover op de projectpagina Peilbesluit Bloemers en streefpeilenplan Citters I en II.

Groesbeek en Ooijpolder (streefpeilenplannen)

20232033Voor de gebieden Groesbeek en de Ooijpolder zijn nieuwe streefpeilenplannen opgesteld. Lees hierover meer op projectpagina Groesbeek en Ooijpolder
Over-Betuwe20122022Voor het gebied Over-Betuwe stellen we een nieuw streefpeilenplan op in 2023/2024. Lees hierover meer op de projectpagina Streefpeilenplan Over-Betuwe
Neder-Betuwe20122023Voor het gebied Neder-Betuwe stellen we een nieuw peilbesluit op in 2023. Lees hierover meer op de projectpagina Peilbesluit Neder-Betuwe
Vijfheerenlanden20132023 

Gedeeltelijke herziening peilbesluiten

Soms is een gedeeltelijke herziening van een peilbesluit nodig. Als er binnen een peilbesluitgebied sprake is van bijvoorbeeld nieuwbouw, ontwikkeling van natuurgebieden of ontpoldering kunnen we dit vastleggen door een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit.

DeelstroomgebiedVaststelling gedeeltelijke herziening
Hoge Boezem Overwaard

2018

Achterwaterschap

2022

Waterbeheer buitenpolders

Voor het waterbeheer in de buitenpolders zijn twee zaken van belang:

  • het inlaatbeleid in de buitenpolders
  • het peilbeheer in de buitenpolders

Lees meer hierover op de pagina Waterbeheer buitenpolders.

Grote rivieren

Het water in de grote wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de landelijke overheid.

Waterstanden grote rivieren op waterinfo.rws.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?