Op deze pagina vindt u per peilbesluitgebied onze peilbesluiten.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Dit bepalen we in overleg met de omgeving, die flink kan verschillen. Agrariërs hebben bijvoorbeeld andere wensen en eisen dan mensen in een woonwijk.

Een peilbesluit nemen we dus niet zomaar. We stellen hiervoor een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. En we houden informatiebijeenkomsten in de buurt. Daar presenteren we nieuwe peilvoorstellen. Ook u kunt dan reageren.

Peilbesluitgebieden

Het rivierengebied hebben we opgedeeld in ruim 1.000 peilgebieden. Die hebben we weer geclusterd in peilbesluitgebieden (zodat we niet meer dan 1.000 peilbesluiten hoeven te nemen…). Voor ieder peilbesluitgebied stellen we iedere 10 jaar een peilbesluit vast.

In onderstaande tabel vindt u alle peilbesluitgebieden, met links naar de geldende peilbesluiten. Ook kunt u terugvinden wanneer een peilbesluit herzien wordt, en wanneer u inspraak heeft.

Peilbesluiten en streefpeilenplannen

Peilbesluiten en streefpeilenplannen
DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluitStart herzieningOpmerkingen
Quarles van Ufford20162025

Voor het gebied Quarles van Ufford in het Land van Maas en Waal hebben we een peilbesluit opgesteld in 2016. Lees meer hierover op de projectpagina Quarles van Ufford.

Lingesysteem (streefpeilenplan)

20172026

Voor het gebied van de Linge hebben we een streefpeilenplan opgesteld in 2017. Lees meer hierover op de projectpagina Lingesysteem.

Bommelerwaard 20182027

Voor de Bommelerwaard hebben we een nieuw peilbesluit opgesteld in 2017. Lees meer hierover op de projectpagina Bommelerwaard.

Lek en Linge

Tielerwaard

20192028

Voor de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard hebben we nieuwe peilbesluiten opgesteld in 2019. Lees meer hierover op de projectpagina Lek & Linge en Tielerwaard.

Alblasserwaard20102019Start 2020.
Alm en Biesbosch20102019

Voor het gebieden Alm en Biesbosch stellen we een nieuw peilbesluit op in 2018/ 2019/2020. Lees meer hierover op de projectpagina Alm en Biesbosch.

Bloemers en Citters l en ll20112020Voor het gebied Bloemers, Citters I en II, Neerbosch en Malden hebben we een (streef)peilbesluit opgesteld in 2011. Lees meer hierover op de projectpagina Bloemers en streefpeilbesluit Citters l en ll.

Groesbeek en Ooijpolder (streefpeilbesluit)

20112020Start 2021.
Neder-Betuwe20122022
Over-Betuwe20122021
Vijfheerenlanden20132022

Herziening peilbesluiten

DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluitHerzieningOpmerkingen
Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Hoge Boezem Overwaard

2010

2017/2018

Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Achterwaterschap

2018

2019

Waterbeheer buitenpolders

Voor het waterbeheer in de buitenpolders zijn twee zaken van belang:

  • het inlaatbeleid in de buitenpolders
  • het peilbeheer in de buitenpolders

Lees meer hierover op de pagina Waterbeheer buitenpolders.

Grote rivieren

Het water in de grote wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de landelijke overheid.

Waterstanden grote rivieren op waterinfo.rws.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?