Op deze pagina vindt u per peilbesluitgebied onze peilbesluiten.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Dit bepalen we in overleg met de omgeving, die flink kan verschillen. Agrariërs hebben bijvoorbeeld andere wensen en eisen dan mensen in een woonwijk.

Een peilbesluit nemen we dus niet zomaar. We stellen hiervoor een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. En we houden informatiebijeenkomsten in de buurt. Daar presenteren we nieuwe peilvoorstellen. Ook u kunt dan reageren.

Peilbesluitgebieden

Het rivierengebied hebben we opgedeeld in dertien peilbesluitgebieden. Voor ieder peilbesluitgebied stellen we iedere 10 jaar een peilbesluit vast.

In onderstaande tabel vindt u alle peilbesluitgebieden, met links naar de geldende peilbesluiten. Ook kunt u terugvinden wanneer een peilbesluit herzien wordt, en wanneer u inspraak heeft.

Peilbesluiten en streefpeilenplannen

Peilbesluiten en streefpeilenplannen
Deelstroomgebied Vaststelling (streef)peilbesluit Start herziening Opmerkingen
Quarles van Ufford 2016 2025

 

Streefpeilenplan Lingesysteem 2017 2017  
Bommelerwaard 2018 2027

 

Lek en Linge

Tielerwaard

2019 2028

 

Alblasserwaard 2010 2019 Start 2021.
Alm en Biesbosch 2010 2019

Voor het gebied Alm en Biesbosch hebben we een nieuw peilbesluit opgesteld in 2018/2019/2020/2021. Lees meer hierover op de projectpagina Alm en Biesbosch.

Bloemers en Citters l en ll 2011 2020 Voor het gebied Bloemers, Citters I en II, Neerbosch en Malden stellen we nieuwe peilbesluiten op in 2020/2021/2022. Lees meer hierover op de projectpagina Bloemers en streefpeilbesluit Citters l en ll.

Groesbeek en Ooijpolder (streefpeilbesluit)

2011 2021  
Neder-Betuwe 2012 2022  
Over-Betuwe 2012 2021  
Vijfheerenlanden 2013 2022  

Herziening peilbesluiten

Deelstroomgebied Vaststelling (streef)peilbesluit Herziening Opmerkingen
Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Hoge Boezem Overwaard

2010

2017/2018

 

Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Achterwaterschap

2018

2019

 

Waterbeheer buitenpolders

Voor het waterbeheer in de buitenpolders zijn twee zaken van belang:

  • het inlaatbeleid in de buitenpolders
  • het peilbeheer in de buitenpolders

Lees meer hierover op de pagina Waterbeheer buitenpolders.

Grote rivieren

Het water in de grote wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de landelijke overheid.

Waterstanden grote rivieren op waterinfo.rws.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?