Op deze pagina vindt u per peilbesluitgebied onze peilbesluiten.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Dit bepalen we in overleg met de omgeving, die flink kan verschillen. Agrariërs hebben bijvoorbeeld andere wensen en eisen dan mensen in een woonwijk.

Een peilbesluit nemen we dus niet zomaar. We stellen hiervoor een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. En we houden informatiebijeenkomsten in de buurt. Daar presenteren we nieuwe peilvoorstellen. Ook u kunt dan reageren.

Peilbesluitgebieden

Het rivierengebied hebben we opgedeeld in dertien peilbesluitgebieden. Voor ieder peilbesluitgebied stellen we iedere 10 jaar een peilbesluit vast.

In onderstaande tabel vindt u alle peilbesluitgebieden, met links naar de geldende peilbesluiten. Ook kunt u terugvinden wanneer een peilbesluit herzien wordt, en wanneer u inspraak heeft.

Peilbesluiten en streefpeilenplannen

Peilbesluiten en streefpeilenplannen
DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluit/
streefpeilenplan
Start volgende herzieningOpmerkingen
Quarles van Ufford(externe link)20162024
Streefpeilenplan Lingesysteem 20172026 
Bommelerwaard (externe link)20182026
Lek en Linge(externe link) 20192027
Tielerwaard(externe link)20192022Voor het gebied Tielerwaard stellen we een nieuw peilbesluit op in 2022. Lees meer hierover op de projectpagina Tielerwaard.
Alblasserwaard(externe link)20102022Voor het gebied Alblasserwaard stellen we een nieuw peilbesluit op in 2021 - 2023. Lees hierover meer op de projectpagina Alblasserwaard.
Alm en Biesbosch(externe link)20212029
Bloemers(externe link)20222031Voor het gebied Bloemers stellen we een nieuw peilbesluit op in 2020/2021/2022. Lees meer hierover op de projectpagina Peilbesluit Bloemers en streefpeilenplan Citters I en II.
Citters I en II20222031Voor het gebied Citters I en II, Neerbosch en Malden stellen we een nieuw streefpeilenplan op in 2020/2021/2022. Lees meer hierover op de projectpagina Peilbesluit Bloemers en streefpeilenplan Citters I en II.

Groesbeek en Ooijpolder (streefpeilenplan)

20112021Voor de gebieden Groesbeek en Ooijpolder stellen we nieuwe streefpeilenplannen op in 2021 - 2023. Lees hierover meer op projectpagina Groesbeek en Ooijpolder
Over-Betuwe20122022Start eind 2022.
Neder-Betuwe(externe link)20122023Start begin 2023.
Vijfheerenlanden(externe link)20132023 

Gedeeltelijke herziening peilbesluiten

Soms is een gedeeltelijke herziening van een peilbesluit nodig. Als er binnen een peilbesluitgebied sprake is van bijvoorbeeld nieuwbouw, ontwikkeling van natuurgebieden of ontpoldering kunnen we dit vastleggen door een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit.

DeelstroomgebiedVaststelling gedeeltelijke herziening
Hoge Boezem Overwaard

2018

Achterwaterschap

2022

Waterbeheer buitenpolders

Voor het waterbeheer in de buitenpolders zijn twee zaken van belang:

  • het inlaatbeleid in de buitenpolders
  • het peilbeheer in de buitenpolders

Lees meer hierover op de pagina Waterbeheer buitenpolders.

Grote rivieren

Het water in de grote wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de landelijke overheid.

Waterstanden grote rivieren op waterinfo.rws.nl(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?