Het klimaat verandert. We merken allemaal dat extreme weersituaties steeds vaker voorkomen. De afgelopen zomers waren erg droog. Volgens het KNMI neemt ook de kans op extreme neerslag(externe link) toe door klimaatverandering. Als waterschap werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Toch kunnen we dit niet alleen. Samen met elkaar kunnen we wateroverlast of last van hitte verminderen. Op deze pagina leest u wat wij doen én wat u zelf kunt doen.

Groen dak

Wat kunt u zelf doen?

Vergroen samen met uw buren uw buurt of wijk. Leg bijvoorbeeld een groen dak aan. Daarmee ontstaat een buffer voor regenwater. Zo helpt u de biodiversiteit en verbetert u ook nog eens de luchtkwaliteit! Zo maakt u het verschil. En maakt u uw omgeving klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin weersextremen vaker voorkomen. We weten dat het tijd en geld kost, maar we helpen u graag op weg. Er is subsidie beschikbaar, 20% of zelfs 50%, afhankelijk van hoe grijs of groen uw wijk is. Doe mee en vergroen samen!

Wilt u alleen aan de slag? Kijk op de pagina 'wat kunt u doen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen?'

Wat doet het waterschap aan klimaatadaptatie?

Maaien
Druppelirrigatie

Wat kunt u zelf doen als agrariër?

Ook als agrariër kunt u helpen de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Zo kunt u bijvoorbeeld investeren in waterbesparende maatregelen. Hiermee maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger en bent u minder afhankelijk van oppervlaktewater. Neemt u een innovatieve waterbesparende maatregel? Dan komt u in aanmerking voor subsidie.

Klimaatkennis

In aanloop naar de strategieën heeft Waterschap Rivierenland een eigen klimaatatlas(externe link) gemaakt. Hierin delen we online onze waterkennis. De regio's hebben vervolgens hun eigen kennis gebundeld, vaak in de vorm van een klimaateffectatlas. Hieronder vindt u de beschikbare informatie per regio.

Zonnepark

Onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering

We leveren graag onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit doen we op onder andere de volgende manieren:

  • In 2030 willen we energieneutraal zijn. Alle energie die we gebruiken, wekken we zelf op. In 2020 wekten we al 40% van deze energie duurzaam op.
    • Hiervoor legden we in 2019 en 2020 een zonnepark aan in Gorinchem, Hardinxveld, Geldermalsen, Wijk en Aalburg, Dodewaard, Sleeuwijk en Arnhem-Zuid. In de komende jaren leggen we nog meer zonneparken aan.
    • Ook doopten we twee rioolwateringen om tot ‘energiefabriek’, in Tiel en Sleeuwijk. Onze zuivering in Dodewaard is energieneutraal.
    • Wist je dat het dak van ons hoofdkantoor vol ligt met zonnepanelen?
  • Samen met partners werken we in verschillende regio’s samen aan strategieën om schone energie op te wekken. Dit doen we in de energieregio’s Arnhem Nijmegen, Drechtsteden, Alblasserwaard, Rivierenland, U16 en West Brabant.
  • Met innovatieve projecten zoals INNOZOWA dragen we bij aan kennisontwikkeling.
  • In 2050 willen we volledig circulair werken. We verspillen geen grondstoffen, water en energie en hergebruiken alles wat mogelijk is. Met gemeenten en andere partners onderzoeken we de mogelijkheden om warmte uit het afval- of oppervlaktewater te winnen (aquathermie).