Op deze pagina vindt u onze keur en leggers. Daarnaast vertellen we wat het nu eigenlijk is.

Wat is de keur?

In de keur (met de komst van de Omgevingswet wordt dit de waterschapsverordening) staan onder andere:

  • Regels om schade aan dijken en oevers te voorkomen;
  • Regels voor onderhoud van onder andere sloten en beken;
  • Regels om watertekort, wateroverlast en vervuiling te voorkomen.

Bent u van plan iets te lozen? Of water te onttrekken, dan wel aan of af te voeren? Of voert u werkzaamheden uit bij dijken en wateren? Of plant u daar activiteiten? Dan moet u de regels uit de keur naleven. Wij controleren dit regelmatig bij u.

Blijkt bij een controle dat u niet voldoet aan de keur? Dan bespreken we met u wat nodig is om alsnog de regels na te leven. Als u daarna de regels blijft overtreden, kunnen we een boete opleggen.

Wat is een legger?

Een legger is een kaart met wateren of waterkeringen die wij in beheer hebben, en waar de regels van de keur voor gelden.

Op de leggers kunt u dus zien of u aan de keur moet voldoen. Lees meer hierover op de volgende webpagina's:

We werken de leggers regelmatig bij. Lees meer hierover op de volgende webpagina:

Leggers Waterschap Rivierenland

Onze digitale leggers kunt u online bekijken:

Daarnaast stellen wij de vastgestelde legger wateren en waterkeringen ook beschikbaar als WMS/WFS service en downloadbare dataset in Shape of DWG formaat. Kijkt u hiervoor op https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten

Voor meer informatie over de regels voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen verwijzen wij u naar de website https://www.waterschaprivierenland.nl/vergunning-van-het-waterschap.

Wat is het verschil?

Het verschil tussen een waterschapsverordening en legger is als volgt:

  • De waterschapsverordening bevat de regels voor wateren en waterkeringen (tegen schade en voor onderhoud);
  • Op een legger staan de wateren en waterkeringen waar die regels voor gelden.

Heeft u gevonden wat u zocht?