Wij zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Dat zijn onze belangrijkste taken. Welke concrete werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen daarbij? Welke taken hebben we nog meer? Op deze pagina vindt u een overzicht.

In het Jaarbeeld vindt u een overzicht van activiteiten en projecten van het afgelopen jaar.