Op deze pagina vindt u onze waterschapsverordening, onderhoudsverordening en leggers. Daarnaast vertellen we wat het nu eigenlijk is.

Wat is de waterschapsverordening

In de waterschapsverordening staan onder andere:

  • Regels om schade aan dijken en oevers te voorkomen;
  • Regels om watertekort, wateroverlast en vervuiling te voorkomen.

Bent u van plan iets te lozen? Of water te onttrekken, dan wel aan of af te voeren? Of voert u werkzaamheden uit bij dijken en wateren? Of plant u daar activiteiten? Dan moet u de regels uit de waterschapsverordening naleven. Wij controleren dit.

Wat is de onderhoudsverordening

In de onderhoudsverordening staan de regels voor het onderhoud van dijken, sloten en beken. 

Blijkt bij een controle dat u niet voldoet aan de onderhoudsverordening? Dan bespreken we met u wat nodig is om alsnog deze na te leven. Als u daarna de regels blijft overtreden, kunnen we een boete opleggen.

Onze waterschaps- en onderhoudsverordening kunt u hier online bekijken.

Wat is een legger?

Een legger is een kaart met wateren of waterkeringen die wij in beheer hebben, waarin de afmetingen en de onderhoudsplichtige van elke watergang en elke kade en dijk zijn vastgelegd.

Lees meer over de leggers op de volgende webpagina's:

Heeft u gevonden wat u zocht?