Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Waterschap oefent met kering Kromme Nol in Afgedamde Maas

  Op dinsdag 4 april oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas voorkomen dat het waterpeil in de Afgedamde Maas te hoog wordt. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd.

 • Marianne Kallen-Morren verkenner Waterschap Rivierenland

  Marianne Kallen-Morren is aangewezen als verkenner voor Waterschap Rivierenland.

 • Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap Rivierenland bekend

  Dijkgraaf Co Verdaas heeft als voorzitter van het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen voor het bestuur van Waterschap Rivierenland bekend gemaakt. Daarmee zijn nu alle dertig nieuwe bestuursleden bekend: de 26 bestuurders die rechtstreeks gekozen zijn en de vier bestuurders van de geborgde zetels.

 • Kleine golf op de Waal vult lage uiterwaarden

  Het golfje dat dit weekend passeerde op de Waal vult de lage delen van uiterwaarden en enkele buitenpolders. Hier en daar kan kwel optreden.

 • Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen bekend. BBB de grootste partij, gevolgd door Water Natuurlijk

  De stemmen zijn voor een groot deel geteld. Hiermee zijn de voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen in Waterschap Rivierenland bekend. BBB wordt de grootste partij met 6 zetels. De uitslag is nog een momentopname. Er ontbreken nog cijfers van een paar gemeenten. Wij houden rekening met een foutmarge van een zetel per partij.

 • Nieuwbouw gemaal de Neust nu officieel geopend

  Donderdag 9 maart werd na vijf jaar van voorbereidingen en realisaties de nieuwbouw van gemaal de Neust in Tricht officieel geopend.

 • DE GROTE – WAT NOU WATERSCHAPPEN?! – VERKIEZINGSSHOW

  Waterschappen spelen een belangrijke rol in Nederland. Toch kan bijna de helft van de Nederlanders niet uitleggen wat een waterschap precies doet.

 • Insecten goed onderdak bij hoofdkantoor Tiel

  Een XXL insectenhotel biedt voortaan plek aan insecten bij Waterschap Rivierenland. Vandaag onthulden de trotse bouwers van ’s Heerenloo hun werk aan de muur van het hoofdkantoor in Tiel.

 • Opening ‘Vergroten wateraanvoer Bloemers/Ufford’ in het Land van Maas en Waal

  Op woensdag 8 maart is het project ‘Vergroten wateraanvoer Bloemers/ Ufford’ bij Ewijk officieel geopend. Met het verwijderen van een afsluitend schot stroomde het water door de nieuwe wateraanvoer.

 • Waterschap repareert wegdek Lekdijk

  Waterschap Rivierenland gaat binnenkort het wegdek op de Lekdijk over een lengte van 7 kilometer repareren. Reparatie is nodig omdat het wegdek op de onlangs verstevigde dijk is gaan scheuren. Die scheuren ontstaan door zogenaamde zetting van de aangebrachte grondaanvullingen.

 • Ruim helft Nederlanders van plan te gaan stemmen voor waterschapsverkiezingen

  Uit onderzoek van de Unie van Waterschappen blijkt dat 56% van de Nederlanders van plan is om te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart. Met hun stem bepalen Nederlanders mede waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed. Mensen hebben een sterke mening over waterbeheer in hun regio, maar weten vaak (nog) niet welke partij daarbij past.  

 • Voortgang afhandeling dijkversterking Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer

  Tussen 2013 en 2018 voerde Waterschap Rivierenland een dijkversterking uit aan de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer, het KiS project. Om ruimte te besparen is gebruik gemaakt van innovatieve constructies in de dijk, waardoor veel woningen konden blijven staan. De Lekdijk is veilig en voldoet aan de toen geldende normen. De schadeafhandeling kan beter en daar werkt het waterschap hard aan.

 • Bodemonderzoeken op de A15 in opdracht van Waterschap Rivierenland

  Over enkele jaren wordt er een nieuw boezemkanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede. De boezem gaat onder de A15 door. Hiervoor wordt een verdiept kunstwerk gebouwd van 70 bij 20 meter. Ter voorbereiding op de aanleg van het kunstwerk wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de opbouw van de bodem.

 • Proeven voor Future Dikes

  Deze week kon de pers een kijkje nemen bij één van de proeven binnen het project Future Dikes in Wijchen. Door enorme hoeveelheden water over de kruin van de dijk te laten stromen, tot de toplaag van de dijk ‘faalt’, kan er bepaald worden hoe sterk de dijk daadwerkelijk is.

 • Waterbericht: Nog een stapje richting zomerpeil

  Door de kleine kans op neerslag en lage rivierstanden lijkt het wat droger te worden in het rivierengebied. De waterstanden staan al iets boven winterpeil. De komende week maken we nog een stapje richting zomerpeil. De snelheid en manier waarop we dit doen verschilt per gebied.

 • Waterbericht: net iets boven winterpeil

  De grondwaterstanden dalen langzaam. We houden steeds meer water vast op plaatsen waar dit mogelijk en gewenst is.

 • Meeste inwoners rivierengebied bekend met rol waterschap bij extreem weer

  Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Alle inwoners van Nederland mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt.

 • Jubileum: 750 jaar thuis in water en bodem langs de grote rivieren

  Op zondag 12 februari is het 750 jaar geleden dat het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied ontstond door toedoen van graaf Floris V van Holland. Dijkgraaf Co Verdaas ziet hoe eeuwen aan ervaring met water en bodem bijdragen aan de kracht van Waterschap Rivierenland. Het waterschap viert het jubileum dit jaar met activiteiten en evenementen.

 • Waterbericht: water vasthouden en aanvoeren

  We handhaven het winterpeil in een groot deel van de lagergelegen delen. We voeren weinig water af want er is weinig kweldruk van de rivieren. Op de hogergelegen delen zoals de oeverwallen voeren we water aan als dat mogelijk is.

 • Waterschap Rivierenland samen met Dijkalliantie aan de slag voor dijkversterking Neder-Betuwe

  Waterschap Rivierenland gaat vanaf 7 februari 2023 samenwerken met Dijkalliantie Neder-Betuwe (hierna: Dijkalliantie) voor de uitvoering van dijkversterking Neder-Betuwe. Deze aannemerscombinatie bestaat uit Dura Vermeer, GMB en Ploegam. De invulling van de samenwerking, de aanpak voor het ontwerpproces en een financieel gezond project waren belangrijke onderwerpen tijdens de aanbesteding. Dijkalliantie blijkt de beste samenwerkingspartner voor het waterschap te zijn om de dijkversterking Neder-Betuwe te realiseren.