Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Informatiebijeenkomsten over dijkversterkingsproject Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen (SAFE)

  Binnenkort organiseert Waterschap Rivierenland drie informatiebijeenkomsten over het dijkversterkingsproject SAFE (de Lekdijk tussen Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen). Op 30 november, 8 en 12 december kunnen belanghebbenden informatie krijgen over de totstandkoming van het voorkeursalternatief en hoe het verdere proces eruitziet.

 • Onderhoud je sloot op tijd: controle in Altena vanaf 1 december

  Vanaf 1 december controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in Altena. In deze ‘schouw’ bekijken we of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee vermijden we wateroverlast in de natte winter. Elders in het rivierengebied vond deze schouw al plaats in november.

 • Waterbericht: Het eerste stapje naar winterpeil wordt gezet

  Alleen op de hogere oeverwallen langs de Waal en de hogere zandgronden rond Nijmegen houden we nog water vast. In de rest van het beheergebied voeren we de overtollige neerslag af.

 • Waterschap Rivierenland gaat zich certificeren op de CO2-prestatieladder

  Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen bijna helemaal zijn gestopt. Wij zorgen ervoor dat we in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, brengen we onze uitstoot in kaart en voeren we maatregelen uit. Daarbij maken we gebruik van de CO2-prestatieladder.

 • Waterbericht: van inlaten naar vasthouden?

  Als gevolg van het zachte najaarsweer zetten we de eerste stap naar het winterpeil nog niet. We laten het grootste deel van het rivierengebied op het zomerpeil ingesteld staan. Lokaal zakken de waterstanden tot iets onder zomerpeil.

 • De Wereld Spoelt Door

  Dagelijks spoelen we zo’n 35 liter water door de wc of het afvoerputje. Maar helaas worden ook zaken die niet in de wc thuishoren doorgespoeld. Zoals vochtige doekjes, maandverband, tampons en condooms. Bijna 4 op de 10 Nederlanders spoelen deze zaken door de wc.

 • Inschrijving pachten landbouwpercelen van start

  Waterschap Rivierenland nodigt agrariërs van harte uit om in te schrijven voor de pacht van agrarische percelen. Inschrijven kan tot 5 december 2022 (10:00).

 • Waterbericht: Peilbeheer met twee gezichten

  Het peilbeheer kent twee gezichten. We voeren water aan op de hogere gronden. In andere gebieden voeren we water af.

 • Waterbericht: Neerslag vasthouden op de droge delen

  We laten met name in de hoger gelegen gebieden nog water in voor peilbeheersing. In de rest van het gebied laten we lokaal water in voor onderhoud. In de lagergelegen gebieden houden we water vast. Ook de komende neerslag proberen we zo goed mogelijk vast te houden.

 • Vastgestelde herziening peilbesluit Alblasserwaard

  Op 7 oktober 2022 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland de partiële herziening van peilbesluit Alblasserwaard vastgesteld. Het ontwerp wijzigingsbesluit heeft van 17 mei tot en met 27 juni 2022 ter inzage gelegen. De herziening heeft betrekking op een peilgrenswijziging voor de watergang Achterwaterschap en zal vanaf 2029 in werking treden, is nu de verwachting.

 • Op weg naar een duurzaam waterschap: eerste elektrische maaiboot

  Waterschap Rivierenland wil zo duurzaam mogelijk werken. En in 2030 energieneutraal zijn. Daarom stappen we steeds vaker over op elektrische machines.

 • Waterbericht: westen afvoeren / oosten aanvoeren

  In het grootste deel van ons beheergebied staan de waterstanden op zomerpeil. In sommige akkerbouwgebieden staan de waterstanden iets onder zomerpeil.

 • Stremming J. C. Smitsluis in Middelkade Alblasserdam voorbij

  Het technisch defect van de J. C. Smitsluis in de Middelkade in Alblasserdam is verholpen.

 • Extra ruimte voor water en natuur in cultuurlandschap Autena

  In de nieuwe waterberging Vierhoeven bij Everdingen krijgt water de ruimte en daar is ook de natuur bij gebaat. Zo dient de waterberging meerdere doelen, in het oude cultuurlandschap van Autena in de Vijfheerenlanden.

 • Afschot eerste Gelderse bevers na holen in Waaldijk

  Woensdagavond 19 oktober zijn voor het eerst in Gelderland bevers afgeschoten. Bij Wamel groeven zij keer op keer diepe gaten in de Waaldijk. Schade door bevers neemt toe en vormt een risico voor de rivierdijken.

 • Hete zomers? Maak samen de omgeving groener!

  Je zou het al bijna weer vergeten. Afgelopen zomer was warm en droog. In augustus en september was het bij Waterschap Rivierenland alle hens aan dek. Waterbeheerders werken hard om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom geven we subsidie voor mensen die samen vergroenen.

 • Coupure Dalempoort in Gorinchem sluit als oefening

  Op woensdag 26 oktober oefenen Waterschap Rivierenland en de gemeente Gorinchem de sluiting van de coupure Dalempoort. Dit is een doorgang die bij extreem hoogwater op de Merwede dicht kan. De Dalempoort is onderdeel van de vestigingswallen in de rivierdijk, de Merwededijk en Nieuwe Hollandse Waterlinie, die de stad vandaag de dag nog steeds beschermt bij hoogwater.

 • Waterbericht: langzaam afvoeren

  In het grootste deel van het rivierengebied handhaven we de zomerpeilen. In andere gebieden staan de peilen onder of boven het zomerpeil, omdat er onderhoud plaatsvindt zoals maaien.

 • Waterschap geeft dijkpercelen uit voor 2023

  Waterschap Rivierenland geeft voor 2023 ruim 275 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren).

 • 18 oktober: kering Kromme Nol sluit als test

  Op dinsdag 18 oktober oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas de Afgedamde Maas afgesloten.

RSS feed