Voor de verkenning van de watersysteemmaatregelen worden bijeenkomsten georganiseerd zodat aandachtspunten, zorgen, wensen, kansen en aanvullende alternatieven of varianten ingebracht kunnen worden. Vervolgens neemt het waterschap alle input mee in de uitwerkingen van de verschillende watersysteemmaatregelen.

Bijeenkomsten

Inmiddels zijn er al diverse meedenktafels en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens meedenktafels wordt dieper ingegaan op de mogelijke maatregelen, meekoppelkansen en de effecten op de omgeving. We vinden het belangrijk dat we de wensen en ideeën vanuit de omgeving meenemen in de verkenningsfase voor de watersysteemmaatregelen. Een overzicht van bijeenkomsten die zijn geweest en/of nog plaats moeten vinden, treft u hieronder.

U bent van harte welkom.

Inloopbijeenkomst: woensdag 25 september 2019 

Informatiebijeenkomst: woensdag 17 juli 2019 

Informatiebijeenkomst: donderdag 11 juli 2019 

Informatiebijeenkomst: maandag 25 maart 2019

Meedenktafel: woensdag 13 februari 2019

Meedenktafel: donderdag 22 november 2018

Meedenktafel: maandag 19 november 2018

Meedenktafel: maandag 12 november 2018

Informatiebijeenkomst: 30 oktober 2018

Informatiebijeenkomst: woensdag 17 juli 2019

Onderwerp: afsluitmiddel Graafstroom, aflaat middel Vuilendam en nieuw poldergemaal Laag-Blokland

Heeft u gevonden wat u zocht?