De bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden en die nog op de planning staan, vermelden we op deze pagina. 

Inloopbijeenkomst maandag 4 december 2023 - maatregelen Graafstroom

Onderwerp: voorlopige ontwerpen van het nieuwe gemaal Laag-Blokland en de aanpassingen van een watergang in Ottoland.
Locatie en tijd: dorpshuis Ottoland, Stadhoudersplein 8 in Ottoland. Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u inlopen. Aanmelden is niet nodig. 

Informatiebijeenkomst donderdag 12 oktober 2023 - integraal gebiedsplan 'Groene Oevers'

Onderwerp: aanleg boezemkanaal in combinatie met zonneveld en natuurontwikkeling.
De presentatie kunt u nog nalezen. De getoonde schetsen en voorlopige ontwerpen volgen nog. 

Informatiebijeenkomst woensdag 31 mei 2023 - maatregelen Graafstroom

Onderwerp: concept ontwerpen diverse maatregelen in en nabij de Graafstroom. 
De presentatie kunt u nog nalezen, alsmede het verslag en het bijbehorende document met de gestelde vragen en antwoorden.  

Informatiebijeenkomst dinsdag 29 november 2022 - deelgebied Noord, Midden en Zuid

Onderwerp: ruimtelijke keuzes nieuw boezemgemaal en kanaal in Hardinxveld.
De presentatie, de principeschetsen noord+zuid en het verslag kunt u hier nalezen (opmerking: het ruimtebeslag wordt pas later vastgesteld, hiervoor moeten eerst nog berekeningen worden uitgevoerd).   

Schetsontwerpsessie maandag 20 juni 2022 - deelgebied noord (het gebied tussen de Giessen en de spoorlijn) 

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - in gesprek met directbetrokkenen over mogelijke varianten voor de inpassing van de boezem in de omgeving aan de hand van verschillende “praatplaten” waarin deze schetsmatig zijn weergegeven.
 • Het verslag en de presentatie met praatplaten kunt u hier nalezen. 

Schetsontwerpsessie donderdag 7 juli 2022 - deelgebied midden en zuid (het gebied tussen de Parallelweg en het Kanaal van Steenenhoek)

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - in gesprek met directbetrokkenen over mogelijke varianten voor de inpassing van de boezem in de omgeving aan de hand van verschillende “praatplaten” waarin deze schetsmatig zijn weergegeven.
 • Het verslag en de presentatie met praatplaten kunt u hier nalezen. 

Informatiebijeenkomst maandag 7 maart 2022

 • Onderwerp: toelichting op de Nota Voorkeursalternatief (ontwerp) voor de locatie van het nieuwe gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld. De Nota Voorkeursalternatief staat elders op de website.
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.

Online informatiebijeenkomst maandag 15 november 2021

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - toelichting op de overgebleven varianten voor het boezemtracé met een concept voorkeurstracé - getoonde schetsontwerpen
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.

Informatiebijeenkomst woensdag 13 oktober 2021

 • Onderwerp: toelichting op de aangescherpte schetsontwerpen van de drie kansrijke alternatieven en een doorkijk naar het concept voorkeursalternatief voor het project de bocht Giessen-Oudekerk.  
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur en locatie De Til in Giessenburg.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.  

Online bijeenkomst dinsdag 15 juni 2021

 • Onderwerp: toelichting op de kansrijke alternatieven naar het oplossen van het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk. 
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen.  
   
 • Online bijeenkomst dinsdag 2 februari 2021

 • Onderwerp: toelichting op het onderzoek naar het oplossen van het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk, welke maatregelen we gaan onderzoeken, wat de planning is en hoe we de omgeving willen betrekken. 
 • Tijd: 19.30 - 21.000 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen. 
 •  
 • Online bijeenkomst donderdag 4 februari 2021

 • Onderwerp: toelichting locatiekeuze Hardinxveld, ter inzage legging m.e.r. en vervolgstappen van het project.
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen.  
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 8 september 2020

 • Onderwerp: toelichting over de (aangepaste) schetsontwerpen, de resultaten van de omgevings- en milieueffectonderzoeken en de kostenverhouding van de drie kansrijke alternatieven.
 • Tijd: aanvang 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur zijn er drie deelsessies geweest.
 • De presentatie(externe link) van deze bijeenkomst kunt u terugkijken en ook nalezen. Van de bijeenkomst is tevens een verslag opgesteld.  
 •  
 • Bijeenkomst: dinsdag 14 juli 2020

 • Onderwerp: boezembemaling Overwaard - nadere toelichting/gesprek over individuele schetsontwerpen Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers West. 
 • Locatie: de zaal van Mourik, Kerkstraat 18, Groot-Ammers.
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 7 juli 2020

 • Onderwerp: het presenteren van de schetsontwerpen Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers West/Opperstok en terugkoppeling van ingediende zienswijzen.
 • Plenair gedeelte met presentatie en vervolgens deelsessies. 
 • Van de bijeenkomst is een verslag opgesteld met alle vragen en de beantwoording. 
 •  
 • Bijeenkomst: woensdag 1 juli 2020

 • Onderwerp: schetsontwerpen  van Groot-Ammers West/Opperstok + plenaire presentatie
 • Tijd: tussen 15.00 en 21.00 uur.
 • Locatie: de zaal van Mourik, Kerkstraat 18, Groot-Ammers.
 • Het verslag van deze bijeenkomst is verzonden naar de deelnemers. In verband met de privacy wordt dit verslag niet gepubliceerd. 
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 12 mei 2020

 • Onderwerp: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) - boezembemaling van de Overwaard 
 • Een uitgebreide versie van de presentatie vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=HWDussd6uRg(externe link)
 •  
 • Gemeenteraad 11 december 2019

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal en boezemkanaal Hardinxveld-Giessendam
 • Presentatie: boezembemaling Hardinxveld
 •  
 • Inloopbijeenkomst: woensdag 25 september 2019 

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal en boezemkanaal Hardinxveld-Giessendam
 • Presentatie: maatregelen nieuw boezemgemaal Hardinxveld + bijlage kaart mogelijke alternatieven
 •  
 • Informatiebijeenkomst: woensdag 17 juli 2019 

 • Onderwerp: afsluitmiddel Graafstroom, aflaat middel Vuilendam en nieuw poldergemaal Laag-Blokland
 • Presentatie: maatregelen Graafstroom en polder Laag-Blokland
 •  
 • Informatiebijeenkomst: donderdag 11 juli 2019 

 • Onderwerp: afsluitmiddel Achterwaterschap, opening Middelkade en toelichting op het besluit van de nieuwe boezembemaling 
 • Presentatie: besluit boezembemaling en Achterwaterschap
 • Bijlage bij presentatie: aandachtspunten vanuit de omgeving
 •  
 • Informatiebijeenkomst: maandag 25 maart 2019

 • Onderwerp: varianten en effecten nieuw boezemgemaal Groot-Ammers
 • Presentatie: Boezemgemaal Groot-Ammers
 •  
 • Meedenktafel: woensdag 13 februari 2019

 • Onderwerp: nieuw boezemkanaal en boezemgemaal in Hardinxveld
 • Presentatie: Boezemgemaal Hardinxveld
 •  
 • Informatiebijeenkomst: 30 oktober 2018

 • Onderwerp: informeren omgeving over de start van de verkenningsfase watersysteemmaatregelen
 • Presentatie: verkenningsfase watersysteemmaatregelen
 •  
 •  

Informatiebijeenkomst: woensdag 17 juli 2019

Onderwerp: afsluitmiddel Graafstroom, aflaat middel Vuilendam en nieuw poldergemaal Laag-Blokland

Heeft u gevonden wat u zocht?