Wij zorgen dat dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en in de toekomst. Want als de dijken doorbreken, loopt een groot deel van ons leefgebied onder water.

 • Dijkversterkingsprojecten

  Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.

  Projecten dijkversterking op kaart
 • Waarom en hoe versterken we de dijken?

  Onze dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het water tegen te houden. We houden de dijken nauwlettend in de gaten.

 • Waterveiligheid

  Wij zorgen ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. Hiervoor houden we de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten. En treffen maatregelen als dat nodig is. Dat doen we voor de 4 miljoen mensen die in ons rivierengebied wonen, werken en recreëren. En in het belang van heel Nederland.

  dijk wamel
 • Veilige dijken

  Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt voor veiligheid achter dijken in het rivierengebied.

  Dijkversterking in uitvoering
 • Dijken in ons rivierengebied

  Wij beheren en onderhouden ruim 1000 kilometer aan rivierdijken en kades. Wilt u weten waar dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd of in voorbereiding zijn? Bekijk onze projectenkaart.

 • Dijkbewaking

  Als het rivierwater hoog tegen de dijken staat, start Waterschap Rivierenland met dijkbewaking.

  foto dijkwacht Lek

Biodiversiteit bij dijkversterkingen

Waterschap Rivierenland heeft de wens om het aantal soorten planten en dieren (biodiversiteit) in het gebied te vergroten. Lees hoe het waterschap biodiversiteit en maaien aanpakt bij dijkversterkingen.

Lees ook meer over het programma Future Dikes, voor een sterke én natuurlijke dijk.

Boek ‘Dijken voor beginners’

Dit is een boekje speciaal voor iedereen die te maken heeft of krijgt met een dijkversterking. Vol informatie over dijktechnieken, plannen en processen. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. Met dit boekje helpen we u op weg met de belangrijkste informatie over het versterken van een dijk.

Het boek is te bestellen via een mail naar M.SecretariaatProgrammateam@wsrl.nl.

Inmiddels is er ook een digitaal platform met heel veel informatie over dijken: Alles over dijken