Met het Gebiedsprogramma A5H gaat het waterschap het watersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders inrichten. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom: https://youtu.be/PZpf3SWiT-o

De Overwaard en Nederwaard voeren al eeuwen het water af naar Kinderdijk. Deze afvoer verloopt steeds moeizamer door toename van neerslag, de lange afstand, opstuwende wind en hogere rivierwaterstanden. Hierdoor ontstaan veel ongewenste peilfluctuaties en grote verschillen in boezemwaterstanden. Als gevolg van klimaatverandering zal er een grotere waterafvoercapaciteit nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Bovendien is in droge periodes wateraanvoer van een betere kwaliteit nodig. 
Om al deze problemen het hoofd te bieden en een toekomstbestendig watersysteem te realiseren, gaan we het watersysteem in de Alblasserwaard herinrichten. Een belangrijke maatregel is de realisatie van een nieuw boezemgemaal en -kanaal in Hardinxveld. Verder komt er een afsluitmiddel in het Achterwaterschap en een opening in de Middelkade waardoor een nieuwe indeling ontstaat van de Overwaard en Nederwaard. Hierdoor zijn de waterpeilen beter beheersbaar en dankzij een verlaging van het waterpeil hoeven minder kades versterkt te worden. 

De huidige stand van zaken per maatregel, vindt u hieronder. 

Maatregelen voor nieuwe boezembemaling in de Alblasserwaard:

Maatregelen in Giessen-Oudekerk:

Maatregelen in het Achterwaterschap:

Maatregelen in de Graafstroom:

 

Interactieve gebiedskaart met maatregelen

Heeft u gevonden wat u zocht?