Deelnemers aan onze fotowedstrijd moeten rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • De foto heeft als thema ‘WaterPracht’.

  Werkgebied Waterschap Rivierenland
 • De foto mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

 • De foto dient gemaakt te zijn in het Rivierenlandgebied. 

 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel zelf verantwoordelijk.

 • Per deelnemer mag maximaal één foto worden ingezonden.

 • Bij de jurering hanteren we twee categorieën deelnemers: Jeugd tot 18 en volwassenen

 • Juryleden zijn uitgesloten van deelname.

 • De wedstrijd staat alleen open voor amateurfotografen.

 • De foto mag niet digitaal bewerkt zijn.

 • De foto moet minimaal 2Mb groot zijn. Dit in verband met het maken van een eventuele afdruk.

 • Als personen herkenbaar op de foto’s staan, moeten die schriftelijk toestemming hebben gegeven dat de foto gebruikt kan worden voor publicatie voor deze fotowedstrijd. Die schriftelijke toestemming moet meegestuurd worden met de foto.

 • Inzending van een foto voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijd- voorwaarden in.

 • Waterschap Rivierenland is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.

 • De foto’s worden door Waterschap Rivierenland alleen gebruikt voor publicatie over de fotowedstrijd.

 • Om mee te doen aan de wedstrijd worden persoonlijke gegevens doorgegeven. Gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om met de winnaars contact op te kunnen nemen of dienen als bronvermelding bij publicatie.

 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.