Voor een goede waterhuishouding op de Linge en voor de natte natuur vervangt Waterschap Rivierenland bij Doornenburg het gemaal De Pannerling. Het drijvende gemaal wordt een vast gemaal met een vispassage. Het werk duurt van zomer 2023 tot najaar 2024.

Bij Doornenburg begint de Linge, het belangrijkste water in de Betuwe. Met gemaal Pannerling voert Waterschap Rivierenland water aan vanuit het Pannerdensch Kanaal, één van de Rijntakken. Op de rivier kan het water hoog of juist heel laag staan. Bij hoogwater wordt het drijvende gemaal afgekoppeld. Bij laagwater kan het waterschap het gemaal verlengen met extra buizen.

De Pannerling bij laagwater, met verlengde buizen en extra pomp.

Capaciteit bij droogte

Extreem weer doet zich vaker voor en de verwachting is dat ze blijven toenemen in een veranderend klimaat. Bij droogte moeten steeds vaker extra pompen zorgen dat de Pannerling bij droogte voldoende water aanvoert. Het huidige drijvende gemaal is aan het eind van zijn levensduur. Het nieuwe vaste gemaal vergroot de capaciteit van 240 naar 360 m3/min.

De Pannerling bij hoogwater, afgekoppeld en vastgelegd bij Sterreschans.

Een lift voor vissen

Voor vissen vormt elk gemaal een obstakel, daarom voorziet Waterschap Rivierenland steeds meer stuwen en gemalen van vispassages. Op de Linge is gemaal Pannerling één van de laatste obstakels. Daarom krijgt het nieuwe gemaal een vislift, een slimme manier om vissen te laten passeren tussen Linge en Rijn.

Impressie

Artist impression van het nieuwe vaste gemaal Pannerling.
Artist impression van het nieuwe vaste gemaal Pannerling.
Artist impression van het nieuwe vaste gemaal Pannerling.
Artist impression van het nieuwe vaste gemaal Pannerling.

De onderstaande video is gemaakt door De Kuiper Infrabouw in opdracht van Waterschap Rivierenland. In deze video wordt de realisatie van het gemaal en de vispassage in de vorm van artist impressions weergegeven. 

Logo Europese Unie met blauw vierkant met 12 gele sterren.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met POP3 subsidie. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Daarnaast werkt dit project met een Rijksbijdrage uit het Deltaprogramma Zoetwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vispassage wordt gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat. 

Logo Provincie Gelderland