Op dit moment mogen alleen de beroepsvissers met een huurovereenkomst rivierkreeften vangen. Zij krijgen hier geen extra vergoeding voor, alleen de opbrengst van de vangst.

Dat kan in de toekomst anders worden

Want de Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen over invasieve exoten. Dit zijn dieren die van nature niet in Nederland voorkomen. Eén van de moties gaat over de manier van bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeften. Dit zijn invasieve exoten. De rivierkreeften vormen een gevaar voor de biodiversiteit, de oevers en de kwaliteit van het water.  

De motie roept op om de wet- en regelgeving rond rivierkreeft aan te passen

De motie van de Tweede Kamer houdt onder andere in dat meer mensen de Amerikaanse rivierkreeften mogen vangen. Denk aan boeren en sportvissers. De vraag wie, hoe, waar en wanneer mag vissen, wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgewerkt tot wet- en regelgeving.

Lees het bericht van de Unie van Waterschappen over de moties.(externe link)