Van september 2023 tot januari 2024 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in de gemeente Molenlanden, onder andere in de omgeving van Nieuw-Lekkerland, Oud Alblas en Bleskensgraaf.

Door middel van baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen schoner en dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien of kwel het water op te vangen en af te voeren. Zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Onderzoek

Aquon, het instituut voor wateronderzoek en advies, heeft de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald. Dit gebeurt door kleine beetjes baggerspecie uit elke water te onderzoeken. Zo weten we welke stoffen in de baggerspecie zitten. De kwaliteit bepaalt hoe de baggerspecie moet worden verwerkt.

PFAS

De laatste tijd is er veel aandacht voor PFAS. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep chemische stoffen die niet voorkomen in de natuur. Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn PFOA, PFOS en GenX. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn water-, vet- en vuilafstotend. Daarom worden ze op grote schaal gebruikt in veel producten als voedselverpakkingen, kleding, anti-aanbaklagen van pannen enzovoort. PFAS kunnen een negatieve invloed hebben op milieu en gezondheid. PFAS vormt daarom een vast onderdeel van het waterbodemonderzoek. Er wordt gewerkt aan wet- en regelgeving voor deze stoffen. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.(externe link)

Afzet van de baggerspecie

Voor de baggerspecie in dit gebied is vastgesteld dat de kwaliteit schoon is. 

Afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden ter plaatse, is er een aantal afzetmogelijkheden voor de baggerspecie:

  • Een hydraulische graafmachine verspreidt de bagger op de kant
    Verspreiden op de kant: Dit is de eerste keuze. Watergangen worden gebaggerd met een hydraulische graafmachine. De graafmachine verspreidt de baggerspecie direct op de gronden naast de watergang. Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht, dit is geregeld in de Waterwet(externe link).
     
  • Afvoeren ruimtelijk niet verspreidbare baggerspecie: is de baggerspecie op basis van de kwaliteit wel verspreidbaar. Maar is er onvoldoende ruimte, bijvoorbeeld omdat er woningen in de weg staan? Dan spreken we van Ruimtelijk-Niet-Verspreidbare (RNV) baggerspecie. Deze baggerspecie wordt met vrachtauto’s afgevoerd naar een vergunde bewerker of verwerker.

Waar wordt gebaggerd?

Op onderstaande kaarten is aangegeven welke watergangen worden gebaggerd. Deze zijn met blauw zichtbaar.

Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader (externe link)(gratis te downloaden).

Meer informatie

In juli wordt door het waterschap aan alle betrokken perceeleigenaren een brief gestuurd aangaande de voorgenomen baggerwerkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder Jaap van Elzelingen, via e-mail j.van.elzelingen@wsrl.nl of per telefoon op (06) 22 45 12 23. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider, Jasper van Gestel. Dit kan via e-mail j.van.gestel@wsrl.nl of per telefoon (0344) 64 93 52.

Heeft u gevonden wat u zocht?