Fractie

Water Natuurlijk

Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Floron, Nijmegen (onbezoldigd)

Contact

E-mail: h.roorda@wsrl.nl