Waterschap Rivierenland biedt drie landbouwkavels aan om te pachten. Ze liggen bij Brandwijk, Groesbeek en Goudriaan. Het gaat om grasland en akkerland. We nodigen agrarische ondernemers uit om deel te nemen aan de inschrijving voor de pacht. Dit kan tot 15 april 2024 10:00 uur.

We hebben landbouwpercelen in eigendom voor bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen. Percelen die we niet direct nodig hebben, verpachten we. Kijk voor meer informatie op www.waterschaprivierenland.nl/pachten