Waterschap Rivierenland biedt elf landbouwkavels aan voor pacht, verspreid in het rivierengebied. Het zijn percelen die het waterschap in eigendom heeft, maar niet direct gebruikt.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om diverse projecten te kunnen doen. Bijvoorbeeld percelen voor waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen. Percelen die we niet direct nodig hebben, verpachten we.

Inschrijven tot 30 november 2023

Tot 30 november 2023 a.s. om 10.00 uur bieden we elf landbouwkavels ter pacht aan. Het gaat om zowel grasland- als akkerbouwpercelen. Ze liggen nabij Noordeloos, Eethen, Herwijnen, Culemborg, Woudrichem, Druten, Est, Tricht en Dussen. Agrarische ondernemers uit ons werkgebied nodigen we uit om deel te nemen aan de inschrijving. Kijk voor meer informatie op www.wsrl.nl/pachten.