Waterschap Rivierenland gaat een drietal duikers in Bemmel reinigen. Het gaat om de duikers aan de Klaverkamp, Schaapskamp en Randwijkstraat. Zie de rode cirkels in afbeelding 1. De planning is om de werkzaamheden uit te voeren in januari 2024. De werkzaamheden gaan ongeveer 3 dagen duren. Het reinigen van de duikers is nodig om de doorstroming van het water te bevorderen.

Om de duikers schoon te maken gaat het waterschap ze doorspuiten. Een graafmachine haalt de bagger die hierbij vrijkomt uit de watergangen. De bagger wordt met vrachtwagens afgevoerd naar een depot. De graafmachine en vrachtwagen werken vanuit de berm. De doorgaande weg blijft vrij voor verkeer. Er komen tijdelijke verkeersborden te staan om de werkzaamheden aan te geven.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Jasper van Gestel van Waterschap Rivierenland, via j.van.gestel@wsrl.nl of 0344 649 352.

Locaties reinigen duikers Bemmel