Tussen de Heuningstraat en de Weilerstraat aan de westkant van Ochten hebben we een nieuwe waterberging aangelegd. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme hoosbuien. De waterberging draagt ook bij aan het versterken van de natuur in het gebied.

Overzicht waterberging

Het klimaat verandert

Heftige hoosbuien komen steeds vaker voor. Wateroverlast bij hevige buien proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Op industrieterrein De Heuning was te weinig wateropvang aanwezig. In de nieuwe waterberging vangen we het regenwater op en voeren dit geleidelijk af. Bij droogte kunnen boeren het water uit de waterberging gebruiken om gewassen mee te beregenen.

Bij de aanleg van de waterberging hebben we ook extra aandacht besteed aan de natuur

Zo hebben we ecologische oevers, plas-dras zones en een dieper gedeelte gegraven. Vissen kunnen hier bij strenge vorst schuilen. Zo draagt de waterberging ook bij aan het versterken van de natuur in de omgeving. En de opgegraven klei krijgt een goede bestemming. De steenfabriek in Haaften maakt er bakstenen van.  

Dekker Groep, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland hebben de waterberging samen gemaakt

Samenwerken loont: door onze krachten te bundelen is er naast het bergen van water ook meer plek voor de natuur ontstaan.

Nieuwe waterberging bij Ochten met extra aandacht voor de natuur