Op dinsdag 31 oktober oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Bij extreem hoogwater op de Maas sluit deze schuif de Afgedamde Maas af. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd.

De stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt. Als bij hoogwater de Kromme Nol en de Wilhelminasluis bij Andel sluiten, vormen Altena en de Bommelerwaard één dijkring, met de Afgedamde Maas als ‘binnenwater’.

Hoogwaterseizoen

Ieder jaar sluit het waterschap tweemaal de Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg; vlak voor en vlak na het winterse hoogwaterseizoen. Tijdens de oefening bekijkt het waterschap de techniek, protocol en samenwerking met partners als Rijkswaterstaat en gemeenten. Sinds de ingebruikname in 2002 heeft de Maas nooit het sluitpeil bereikt, ook in juli 2021 bleef de rivier daar een halve meter onder.

Stremming

Als gevolg van het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol zal op 31 oktober het scheepvaartverkeer zijn gestremd. Rijkswaterstaat zal de sluiting op gebruikelijke wijze communiceren(externe link). Het wegverkeer over de Kromme Nol ondervindt van de oefening geen hinder.

750 jaar waterschap

In 1273 startte graaf Floris V het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied: kering Kromme Nol ligt langs de Maasdijk die centraal stond in dit historische moment. 750 jaar later staan we stil bij onze rijke ervaring en vooral hoe we die inzetten voor de toekomst. Ons werk aan sterke dijken, schoon en voldoende water gaat door.