Volgens het KNMI is het de natste oktobermaand sinds 1906. November lijkt er nog een schepje bovenop te doen. Nog nooit was klimaatverandering zo voelbaar in Nederland: in deze regenachtige herfst, maar ook tijdens de droge zomers van de afgelopen jaren.

Gisteren ontmoetten wij het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en de waterschappen Waterschap Amstel Gooi & Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe om gezamenlijk oplossingen te bespreken.

Waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven

In de stromende regen bezocht de groep waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven langs de Lek. Hier heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de gemeente Houten en De Hollandse Waterlinies een waterbergingsgebied aangelegd, geïnspireerd op het oude inundatiesysteem van de Hollandse Waterlinies. Volgelopen inundatievelden werden in het verleden gebruikt om de vijand tegen te houden. Nu wordt hier het oude waterliniesysteem gebruikt om in tijden van hevige regenval overtollig water op te slaan. Historische kennis toegepast voor huidige problemen.

Anders met water omgaan

Het huidige watersysteem loopt namelijk tegen zijn grenzen aan. Daarom wordt er nu hard gewerkt aan een toekomstbestendig watersysteem. Want we moeten anders met water omgaan. Niet alleen het water zo snel mogelijk naar de zee afvoeren, maar ook water vasthouden op de plek waar het valt, het waterverbruik verminderen, beter verdelen en meer water bergen. Kortom: op een slimme manier met ruimte voor water, natuur en mens omgaan.

Waterberging Vierhoeven Waterschap Rivierenland

Zo heeft Waterschap Rivierenland in de Vijfheerenlanden een waterberging aangelegd van in totaal zeven voetbalvelden groot. Zo voorkomen we daar wateroverlast bij hoosbuien. En bij droogte houdt het gebied water vast.  In deze waterberging Vierhoeven krijgt water de ruimte. Daar is ook de natuur bij gebaat.

Gedeputeerde Has Bakker aan het woord

“We staan voor grote opgaven in onze provincie en een toekomstbestendig watersysteem is er één van. Dat kunnen en dat willen we als college alleen samen met de waterschappen en vele anderen doen. Ik ben vandaag nog enthousiaster geworden over wat er nu allemaal al gebeurt. Ook door het bezoek aan Blokhoven, waar waterberging, natuur, recreatie en cultureel erfgoed samenkomen.”

Heemraad Kees Romijn aan het woord

Kees kijkt terug op een inspirerende dag: “We zijn erg blij met de samenwerking met de provincie. Water wordt meer sturend en rand voorwaardelijk in de ontwikkeling van de schaarse ruimte. Daarbij is onze kennis over bodem en watersystemen onmisbaar. Gezamenlijk stellen wij doelen op en geven richting aan de uitdagingen op het gebied van water en klimaat om deze aan te pakken. Zo zorgen we voor een betere en veiligere toekomst voor ons allemaal, vanuit ieder zijn eigen rol!”

Werkbezoek Gedeputeerde Staten en Waterschappen bij waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven langs de Lek