Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de regionale keringen (kades) in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Uit toetsing in 2012/2014 blijkt dat 106 kilometer van de 237 kilometer aan kades in dit gebied niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Ze zijn niet hoog en/of stevig genoeg. Ook zijn er in dit gebied andere wateropgaven zoals wateroverlast, watertekort, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur.