In het toch al natte rivierengebied stijgen de rivierstanden naar verhoogde waarden. Naast buien zal ook rivierkwel de sloten vullen. Die staan nu bijna overal op winterpeil om het wateroverschot te verwerken. De gemalen zullen flink moeten pompen om het water op de rivier af te voeren.

Niet spannend, wel indrukwekkend

De Rijn stijgt naar een peil van ruim 13 meter boven NAP bij Lobith. Bij de dijken langs de grote rivieren zal het water net tegen de dijk staan. Bij deze verwachte waterstanden zullen geen coupures sluiten. De eerste doorgangen in dijken sluiten pas als de Rijn 14 meter boven NAP bij Lobith nadert. Bij deze waterstand treedt wel kwel op: onder grote druk komt het grondwater omhoog in sloten en velden. Dat is een normaal natuurverschijnsel. De piek daarvan verwachten we in het midden van volgende week.

Dijkversterking tijdelijk onderbroken

Waar we aan de dijken werken, houden we rekening met het stijgende water. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we het talud afdekken, omdat er nog geen grasmat ligt. Losse materialen halen we weg uit de uiterwaarden. Op de dijken ligt het werk met zwaar materieel tijdelijk stil. Ook de bouwplaats van gemaal De Pannerling wordt ontruimd.

Veel uiterwaarden en sommige buitenpolders (beschermd door een zomerkade) zullen vol stromen. Daar zijn ze voor. Zo heeft de rivier de ruimte. Ben je benieuwd om welke gebieden het gaat? Bekijk dan deze kaart. De eerste buitenpolder die naar verwachting vol stroomt, ligt bij Gendt. Veehouders en natuurbeheerders zullen vee uit lage uiterwaarden halen.

Volop pompen

Het KNMI geeft aan dat het de komende tijd wisselvallig blijft. Er wordt iedere dag een bui verwacht. De grondwaterstanden zijn over het algemeen hoog voor de tijd van het jaar. Het blijft dus erg nat in het rivierengebied. Op de meeste plaatsen in het gebied staan sloten op het winterpeil. Door dit lagere waterpeil blijft er voldoende ruimte om neerslag en kwel op te vangen en af te voeren. Onze gemalen draaien volop om wateroverlast te vermijden.