Bouwlocatie Pannerling ontruimd vanwege hoogwater

Het water op de grote rivieren stijgt. Dit betekent dat sommige uiterwaarden en buitenpolders volstromen met water. Op dit moment werkt het waterschap aan de nieuwbouw van gemaal de Pannerling in de uiterwaarden bij Doornenburg. Door het hoogwater gaan we uit voorzorg de bouwlocatie leeghalen.

Het waterschap en de aannemers gaan donderdag en vrijdag aan de slag om al het materiaal en de machines weg te halen

We denken dat de bouwlocatie in de loop van het weekend onder water staat. De hoogwaterpiek verwachten we op dinsdag. Tijdens het leeghalen van de bouwlocatie is er meer werkverkeer op de Rijndijk. Vandaag werken we nog hard door om zoveel mogelijk werk af te krijgen.

Als de hoogwatergolf voorbij is gaan we weer verder met bouw van het nieuwe gemaal

De bouw van het nieuwe gemaal is klaar in het najaar van 2024.

Ook waar we aan de dijken werken houden we rekening met het stijgende water

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we het talud afdekken, omdat er nog geen grasmat ligt. Losse materialen halen we weg uit de uiterwaarden.

Meer weten over bouw gemaal Pannerling: https://www.waterschaprivierenland.nl/pannerling

Meer weten over het stijgend water op de grote rivieren: https://www.waterschaprivierenland.nl/waterstanden-rivieren-stijgen-dijken-met-hun-teen-in-het-water