Toetsen & vergunnen

Wij helpen u graag verder met vragen over allerlei ontwikkelingen rondom water die op uw bedrijf van belang zijn. Bijvoorbeeld bij uitbreiding en/of verbouwing van uw bedrijf. Denk hierbij aan het voorkomen van erfafspoeling, het correct bouwen van nieuwe sleufsilo's, actuele wet- en regelgeving en de watertoets.
Informatie hierover vindt u op de webpagina Vergunning van het waterschap.

Handhaving

Onze handhavers letten bij controles onder andere op het bezemschoon houden van uw erf en op het juist toepassen van meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen langs oppervlaktewater. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Marcel Wolfert, telefoon (0344) 64 94 05 of e-mail m.wolfert@wsrl.nl.

Bestuur en beleid

De contactpersonen voor landbouw, waar het gaat om het beleid of het bestuur van Waterschap Rivierenland zijn Ton van der Putten, telefoon (0344) 64 92 87 of e-mail t.vander.putten@wsrl.nl en Romy Jansen, telefoon (0344) 64 91 15 of e-mail r.jansen@wsrl.nl