Arjen Rijsdijk

Fractie

Water Natuurlijk

Nevenfuncties

  • Adviseur Duurzaamheid bij gemeente Delft (bezoldigd)
  • Voorzitter Erfgoedlijn OHW Provincie Zuid-Holland (onbezoldigd)
  • Voorzitter Groen Links Afdeling Zuid-Holland Oost (onbezoldigd)
  • Semi-professioneel muzikant in diverse formaties (bezoldigd)

Contact

E-mail: a.rijsdijk@wsrl.nl