Door een defect aan de stuw in de Maas bij Grave, daalt het waterpeil op de rivier. Via het Maas-Waalkanaal kan dat effect hebben ons peilbeheer in het Land van Maas en Waal.

Vanochtend ontstond een defect aan de stuw van Rijkswaterstaat in Grave. Daardoor zakte het peil op de Maas en ook op het kanaal, dat in open verbinding staat. Vanuit het kanaal voert Waterschap Rivierenland water aan om sloten en weteringen in het Land van Maas en Waal op peil te houden. Daalt het waterpeil in het kanaal, dan kan dat onze inlaat van water beperken of zelfs verhinderen.

Keersluis Heumen dicht

Via de Keersluis in Heumen kan Rijkswaterstaat het kanaal afkoppelen van de Maas. Dat lukt, waardoor het peil op het kanaal nu minder snel daalt. Waterschap Rivierenland is alert op effecten op ons peilbeheer. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan klaar om eventuele maatregelen te nemen.

Beeld: stuw Grave bij hoogwater, januari 2021.

Volg hier de newsfeed van Rijkswaterstaat.