De bever doet het goed in het rivierengebied. Dat is gunstig voor de natuur. Maar het is een risico voor de dijken langs de grote rivieren, waarachter een miljoen Nederlanders wonen en werken. Daarom werkt Waterschap Rivierenland met een beverprotocol.